Hiztegia: Amodioa eta sexua

Hiztegi honetan bildu nahi izan ditugu lagunarteko hizkerako berba eta erranaldiak. Oinarrian "Berbeta berua" liburuko hiztegia dago (A. Telleria, Badihardugu Elkartea 2003). Horri gehitu zaizkio: batetik, beste zenbait liburutan jasotako hitzak; bestetik, eta batez ere, gazteei egindako elkarrizketa eta inkestetan batutako hitzak. Marrazkiak: Roberto Landa 'Mundina'. Informazio gehiago

(narrua) eskeiñi. ad. (Amodioa eta sexua) querer llevar al huerto. Sexurako gogoa daukagunean norbaiti adierazi. Eskeiñi najotsan, baiña azak emon jostazan. (BB)

adar. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

adar puntak. iz. (Amodioa eta sexua) pezones. Titi puntak. Bero-bero jartzen najok horrek adar puntok kamisetan markauta ikustiak. (BB)

adardun. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) cornudo/a. Gizon bati honela esaten zaio bikotekidea beste gizonen batekin dabilenean. "Pauxtin adardun handia duk, bere emaztea Martinekin baitzebilek!" (I)

adarra jo. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

adarzorrotz. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) cachondo/a. Zakila beti pronto duena (I).

adi egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexurako gogoz egon.

adurra darixola egon. ad. (Amodioa eta sexua), (Bestelakoak) babeando, cayéndosele la baba. Miretsita begira egon. Nobixua kriston idiskua dala-eta hor jabin adurra darixola Goreti. (BB)

afroi. adj. (Amodioa eta sexua) sexy. Sexualki erakargarria dena. Hori don gauzia edarra! Harrapauko baneu afroi hori. (BB)

ahokaie katiau. ad. (Amodioa eta sexua) darse el lote, morrearse, comerse los mocos. Elkar musukatzen ibili.

aketz. iz. (Amodioa eta sexua) cachondo/a. 1. Beti harreman sexualak edukitzeko prest dagoena. 2. Gizonezkoa. 3. Antzutua. (I)

almeja jan. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

altan egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexu gogoz egon. Ikusten dittuten neska danak edarrak jaozak; hau altan egotiau ez dok bape ona. (BB)

alu. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño, malo/a.

Ameriketako tio etorri. ad. (Amodioa eta sexua) venir la berza, bajar la regla. Hilekoa etorri.

apo. iz. (Amodioa eta sexua) putero. Apotan asko egiten duena. (BB)

apotan egin. ad. (Amodioa eta sexua) ir de putas. Larrutan ordainduta egin. Apotan habillenian txapela buruan eta... baitta kertenian be. (BB)

apote. iz. (Amodioa eta sexua) putero. Apotan asko egiten duena. Apote ederra egindda jaok; soldata erdixa lagatzen jok, narru joten! (BB)

arkaizto. adj. (Amodioa eta sexua) estéril. 1. Neska antzua. (I)

arkera egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexu gogoz egon. Emakumezkoentzat erabili izan da. Argi ibiltzia jaken aldemenian dabizen mutillak, arkera samar najaon-eta. (BB)

armatente. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) cachondo/a, calentorro/a. 1. Harreman sexualetarako beti prest dagoen gizona. (I)

arperi. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) comehombres. 1. Neska edo emakume gizonzalea. Batez ere, gizon ezkonduen atzetik dabilena. "Hemen, hemen arperi hori!" (I)

arrastada. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa. Hazia.

arrautzak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones.

astarraldixa euki. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexu gogoz egon. Gizonezkoekin erabili izan da. Zer, astarraldixa ala? Torero tipua hartzen dok-eta. (BB)

astinalditxo. iz. (Amodioa eta sexua) paja. Gizonezkoaren masturbazioa.

astindu bat emun. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

astindue eman. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano.

atxopabie. adj. (Amodioa eta sexua) tía buena, bombón, lindo/a, bonito/a. Neska ederra eta erakargarria. Kriston atxopabie inde zion hire lengusue!(AN)

atzamarrakin ibili. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

atze ederrak. iz. (Amodioa eta sexua) culo macizo. Ipurdi polita eduki. Atzezabala dala? Zer diñon hik? Atziak edarrak jakanaz horrek! (BB)

atzelaixe. iz. (Amodioa eta sexua) maricón.

atzelari. iz., adj. (Amodioa eta sexua) afeminado, maricón. Gay.

aurrebero. iz., adj. (Amodioa eta sexua) cachondo/a. Sexu kontuan sutsua dena. Aurreberua don, baiña ordua danian hoztu be segittuan egitten don. (BB)

azak emon. ad. (Amodioa eta sexua) dar calabazas, largar. Norbaitek besteari nahi duena ukatu, batez ere ligatze kontuetan. Gaur mutillak "borondate haundiko" jaonaz, azak ugari emoten jittune.

aztartue eman. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano.

azukre kozkorra. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

bandera. iz. (Amodioa eta sexua) chica fácil. Ligatzeko neska erraza. Nahixago neukek gaur gabian neska bandera batekin tope egingo baneu. (BB)

bandera kerten. iz. (Amodioa eta sexua) chico fácil. Ligatzeko mutil erraza. Horixe don zapatu gaba pasatzeko falta jatan bandera kertena. (BB)

barau eta bijilixa. iz. (Amodioa eta sexua) no comerse un rosco. Jarduera gutxi sexu kontuetan. Garizumia luzia dala? Hau barau eta bijilixa aldixau ez dok askoz motzaua! (BB)

barea bezala arrastoa utzi. ad. (Amodioa eta sexua) babeando, cayéndosele la baba.

barrabilak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones.

behatza(k) sartu. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

behobiara joan. ad. (Amodioa eta sexua) ir de putas.

bero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) calentorro/a, calientapollas. Beti sexurako prest dagoena, sexu zalea.

bero-bero egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente, estar excitado/a. Sexurako gogoz egon.

beroaldia euki. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexurako gogoz egon.

berotu arraio iña (egon). ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente, estar excitado/a. Sexurako gogoz egon.

berotuta egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente, estar excitado/a. Sexu gogoz egon.

beteta. adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun.

beteta egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar preñada. Haurdun egon.

bihotz(a). iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

biolin jotzailea izan. ad. (Amodioa eta sexua) ir de carabina, ir de sujetavelas.

bonboarekin. adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun.

bukatu. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Orgasmora iritsi.

bultzada. iz. (Amodioa eta sexua) echar un polvo.

busti. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

busti. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Orgasmora iritsi.

busti. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar.

buztan. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

buztanzorrotz. adj. (Amodioa eta sexua) cachondo/a. 1. Larrutarako prest dagoena. (I)

dunbelakin. adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun.

durdula. iz. (Amodioa eta sexua) tía buena, bombón. Neska ederra eta erakargarria. Hori dok durdulia hori! Demasekua jaok! (BB)

egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

emiak. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska onak edo itxurazkoak.

emoten dabena. adj. (Amodioa eta sexua) echado/a para adelante. Beroa den pertsona. Zapatuan egon nintzuan berakin, eta ze ondo! Loran jaok, eta emoten dabena dok, gaiñera. (BB)

enpalagosoak. adj. (Amodioa eta sexua) pareja enamorada babosa, pareja sobona.

enrollatu. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar, darse el lote, morrearse, comerse los mocos.

eragin. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

erdiko kaleko jaiak. iz. (Amodioa eta sexua) regla, berza. Hilekoa. -Ze, astebukaeran parranda? -Bai zea, parranda gutxi erdiko kaleko jaixetan...

ernari. adj., adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun.

errape puska. iz. (Amodioa eta sexua) buena delantera.

errapeak. iz. (Amodioa eta sexua) perolas, delantera. Titi handiak. Ez jakixat mardurarik daken, baiña horrek dittuk errapiak! (BB)

errekaua egin. ad. (Amodioa eta sexua) declararse. Emakume edo gizonezko bati berarekin ibiltzea nahi duzula esan. Denpora asko pasau zuan errekaua egin orduko, baiña azkenian hasi zittuan alkarrekin goxo-goxo. (BB)

erreminta. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

erroskilla. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

erruberan egin. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu. Aspaldixan baraurik najaok, eta erruberan besterik ez juat egitten. (BB)

eskopeta garbitu. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

eskua sartu. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano.

eskulanak egin. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano, hacer carantoñas. Pertsona biren artean laztandu, maite egin... jolasean ibili.

eskulanak ein. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse.

esne. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa. Semena, ernal-hazia.

esperoan egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar preñada. Haurdun egon.

frakazale. adj. (Amodioa eta sexua) calentorro/a. Gizonezkoen atzetik dabilena. Horrendako butanerua be balekua don; frakazale edarra don ba beroi! (BB)

gaiñezka egin. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Gizonezkoa orgasmora iritsi. Sartziaz bat egin najuan gaiñezka. (BB)

ganadu ederra. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak. Ikusi zelako ganadu ederra dauen taberna horretan! (BB)

gogorra jarri. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

gogortu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu. Goortute zaukeat.

gonazale. adj. (Amodioa eta sexua) calentorro/a, mujeriego/a. Andreen atzetik dabilena. Gonazalia neu be banok, baiña hori mandaeulixa baiño txarragua dok, higuingarrixa! (BB)

goxo-lagun. iz. (Amodioa eta sexua) amante. Maitalea.

hamabiak jo. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

hankatarte. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

harrobi. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

harrotu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

hazi. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa.

hazienda ederra. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak. Hazienda ederra dago!

hustu. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Gizonezkoa orgasmora iritsi.

idiarena egin/jo. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

idixko. iz. (Amodioa eta sexua) tío bueno, macizorro. Gizon ederra eta erakargarria. "Idisko" hitzetik dator. Hori don idixkua; Orlando Bloom bera be txiki lagatzen jon. (BB)

igurtzi. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano.

igurtziak egin. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano. Ferekatu, laztandu. Igurtzi batzuk egin najotsazen automobillian. (BB)

ikutu. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

intxaurrek. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak.

ipurdi jale. iz. (Amodioa eta sexua) maricón.

ipurzale. iz. (Amodioa eta sexua) maricón.

isatsandi. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Amodioa eta sexua) pedazo de polla. 1. Zakil handia duen gizonezkoa. (I)

isatsdun. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Amodioa eta sexua) pedazo de polla. 1. Zakil handia duen gizonezkoa. (I)

isipu. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila. Han jauan isipua etara eta txiza egiñan hormara. (BB)

isipua gogortu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

izerdia partekatu. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

jale. iz. (Amodioa eta sexua) ligón, ligona.

jan. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

jo. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

jolasean ibili. ad. (Amodioa eta sexua) meter mano, hacer carantoñas. Pertsona biren artean laztandu, maite egin...

Jorgek egunonak emon. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu. Gaur goizeko zazpiretan Jorgek egunonak emon jostazak izarapetik. (BB)

josepatxo. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua. Nik bidet-ien garbitzen nere Joxepatxo.(AN)

jota-jota. iz. (Amodioa eta sexua) semental, macho ibérico. Beti larrutan dabilen gizonezkoa. Hor jatok gure jota-jotia gaba edarra pasauta. (BB)

joxe-joxepa. iz., adj. (Amodioa eta sexua) lesbiana. Emakume homosexuala. Gizonakin hamar urtian bizi eta gero, konturau zan joxe-joxepia zala. (BB)

kalabazak eman/jaso. ad. (Amodioa eta sexua) dar calabazas, largar.

kale emon. ad. (Amodioa eta sexua) dar calabazas, largar. Norbaitek besteari nahi duena ukatu, batez ere ligatze kontuetan.

kamixeta txorterua. iz. (Amodioa eta sexua) camiseta sexy. Nun ingurau dek kamixeta txortero hori? Earki emateik!(AN)

kandelabro lanetan ibili. ad. (Amodioa eta sexua) ir de carabina, ir de sujetavelas.

kanpaia jo. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

kanpin denda egin. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

kanpin egon. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

kargatuta. adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun. Hamaxei urtekin kargaute geldiu den. (AZK)

kartutxo. iz. (Amodioa eta sexua) tampón. Tanpaxa. Tio Ameriketatik etorri jatan, eta kartutxo eta guzti urten jonat kalera. (BB)

katar. iz. (Amodioa eta sexua) ligón. Asko ligatzen duen edo ligatzea asko gustatzen zaion mutila. Neska bat inguruan ikusi orduko, hor dok gure katarra. (BB)

kerten. iz. (Amodioa eta sexua) polla dura, pedazo de polla. Gogortuta dagoen zakila. Normalean tamaina handikoa denean erabiltzen da. Atzo pornua ikusten egon giñuazen eta harek morroiak jakan kertena! (BB)

kider. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

korritu. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Orgasmora iritsi.

koskabilluak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak. Ura hotza jauan eta koskabilluak nun direnik be ez! (BB) Holako lasaitasunekin bizi leike, moteil. Hoixek dittuk koskabiluk! (AZK)

koskorrak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak. Baloiek juxtu koskorretan eman zixon. (AZK)

kriston atsuak. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska onak edo itxurazkoak.

kriston ganadue. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

kulape emon. ad. (Amodioa eta sexua) dar calabazas, largar. Norbaitek besteari nahi duena ukatu, batez ere ligatze kontuetan.

labea berotu. ad. (Amodioa eta sexua) excitar, calentar. Emakumezkoa sexurako gogoz jarri, berotu.

langa. iz. (Amodioa eta sexua) polla dura, pedazo de polla. Gogortuta dagoen zakila. Normalean tamaina handikoa denean erabiltzen da.

larru-lagun. iz. (Amodioa eta sexua) follamigo.

larrua jo. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar.

larrutan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

laztana. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

lekuz kanpo egon. ad. (Amodioa eta sexua) ir de carabina, ir de sujetavelas.

liatu. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar, darse el lote, morrearse, comerse los mocos.

likits. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) falso/a, sucio/a, salido/a, obsceno/a, lascivo/a.

lizun. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) sucio/a, salido/a, obsceno/a, lascivo/a.

lohi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) sucio/a, salido/a, obsceno/a, lascivo/a.

loran egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar buena una chica. Oso ederra edo erakargarria izan emakumea. Berrogei urte eukiko jittuan, baiña oindio loran jaon. (BB)

lortu. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar.

lumitara jun. ad. (Amodioa eta sexua) ir de putas.

maitale. iz. (Amodioa eta sexua) amante.

maitea. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

maribuztan. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) chica fácil. 1. Mutilen atzetik dabilena. (I)

marmitak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak. Hik dauzkek marmittek, moteill!

marmitak hustu. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Hazia isuri.

material ona. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

metaziri. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

mikroondas. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) calentorro/a, calientapollas. Beti sexurako prest dagoena.

motxin. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

mukiak jan. ad. (Amodioa eta sexua) darse el lote, morrearse, comerse los mocos. Elkar musukatzen ibili. Hori dok moko jatia, laster paiñelua etara biharko juau. (BB)

mutiletan egin. ad. (Amodioa eta sexua) ligar. Mutilekin ligatu.

muxukatu. ad. (Amodioa eta sexua) darse el lote, morrearse, comerse los mocos. Elkar musukatzen ibili.

narrua emoten dabena. adj. (Amodioa eta sexua) echado/a para adelante. Beroa den pertsona.

narrutan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

neska anpolari. iz. (Amodioa eta sexua) tía buena, bombón. Neska ederra eta erakargarria.

neska/mutil katxarruak. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

neska/mutil puskak. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

neskatan egin. ad. (Amodioa eta sexua) ligar. Neskekin ligatu. Mutrikuko Madalenetan neskatan egittia erreza dala jiñuek. (BB)

ninfo. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) calentorro/a, calientapollas. Beti sexurako prest dagoena, sexu zalea.

nokierokue eman. ad. (Amodioa eta sexua) dar calabazas, largar. Norbaitek besteari nahi duena ukatu, batez ere ligatze kontuetan. Ze, nokierokue eman al din? Lasai, hurrungun onartukoin inbitaziyue!(AN)

odolki. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

odolkia sartu. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

odoloste. iz. (Amodioa eta sexua) picha flácida. Biguna dagoen zakila. Hogeta hamar zerbeza edan ostian, ordua aillegau zanian, odolostia moduan najakan: haundi-haundixa, bigun-biguna eta bal-baltza. Ezetarako be ez! (BB)

ohaide. iz. (Amodioa eta sexua) amante. 1. Maitalea. (I)

oillandia. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Amodioa eta sexua) tía buena, bombón, lindo/a, bonito/a. Neska ederra eta erakargarria.

oilo habiye. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Amodioa eta sexua) canalillo. Gure amamak oilo-habiyen gorde ohi zinenan ezpañetako pinturie.(AN)

okil. iz. (Amodioa eta sexua) ligona. Asko ligatzen duen neska. Gaur ez jon azarik hartuko gure okillak, ondo preparauta etorri don erropa barrixekin. (BB)

panderoa jo. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

partxisean aritu. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

pega-pega eginda egon/ibili. ad. (Amodioa eta sexua) darse el lote, morrearse, comerse los mocos. Elkar musukatzen ibili.

piku. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua. Ha zuan ha pikua eta ez San Migeletakuak! (BB)

pikua siku euki. ad. (Amodioa eta sexua) ser estrecha. Hotza izan sexu kontuetan (emakumezkoa). Alperrik dok horren atzetik ibiltzia, burua berotu besterik ez dok egin bihar. Horrek pikua sikua jakak. (BB)

pikupasa. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho. Alua. (BB)

pintxategi. iz. (Amodioa eta sexua) ligón, ligona. Asko ligatzen duena.

pitilingorri. adj. (Amodioa eta sexua) cachondo/a. 1. Sexu harremanerarako beti prest dagoen gizonezkoari esaten zaio. (I)

pitobero. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) putero, calentorro/a, mujeriego/a. Beti sexurako prest dagoen gizonezkoa, sexu zalea.

pittin. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

pittirri-pittirri egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexurako gogoz egon. Agarraue pea pea inde iteakun pittirri-pittirri jartze naun!(AN)

pitxurri. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

platano. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

popajole. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) maricón. 1. Marikoia, atzelaria.(I)

popazale. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) maricón. 1. Marikoia, atzelaria. (I)

popero. iz., adj. (Amodioa eta sexua) afeminado, maricón. Gay. Hori don idiskua hori! Baiña ez jakanau zeregiñik, poperua don-eta. (BB)

potor. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua. Potor zuloaiño natxion lan honekin! (AZK)

potot(a). iz., adj. (Amodioa eta sexua) vago/a, potorro, chocho, coño, vagoneta. Alua.

potroak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak.

pottobero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) cachondo/a. 1. Sexu harremanetarako beti pronto dagoen emakumea. (I)

pottoka. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

pottola/o. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

pottolin. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

poxpolin. adj. (Amodioa eta sexua) tía buena, bombón. Neska ederra eta erakargarria.

putre. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) buitre, águila. Beti zain-zain dagoena, ligatzeari dagokionez.

sabelehor. adj. (Amodioa eta sexua) estéril. 1. Emakume antzua. (I)

sagua klikatu. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

saio. iz. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar.

saiua euki. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo. Larrua jo.

santa ageda kantatu. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

seitterdietan egon/euki. ad. (Amodioa eta sexua) ser estrecho. Zakila ez tentetu, hotza izan sexu kontuetan (gizonezkoa). Hau dok jiria! Gaba osua neska batekin ibilli eta erlojua beti seitterdietan. (BB)

soberan egon. ad. (Amodioa eta sexua) ir de carabina, ir de sujetavelas.

sokatan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo

subiak pikau. ad. (Amodioa eta sexua) estar preñada. Haurdun egon. Subiak pikauta jaok. Sei hillabetekua bai, gutxienez. (BB)

susalbero. adj. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, cachondo/a. 1. Segituan susaltzen dena. Sexuañki bero-bero eginda egoten dena. (I)

susara egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexu gogoz egon. Emakumezkoentzat erabili izan da. Atso hoi susaa ziok.

susara juan. ad. (Amodioa eta sexua) estar caliente.

tente jarri. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

tentetu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

tiki-tiki egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

tio Ameriketatik etorri. ad. (Amodioa eta sexua) venir la berza, bajar la regla. Hilekoa etorri. Bilddurtuta najaon. Oin dala hiru egun zonan etortzeko tio Ameriketatik, eta ez jakiñat abioia galdu-edo. (BB)

titi punting euki. ad. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Amodioa eta sexua) tener los pezones en punta o duros.

titibalantzie. iz. (Amodioa eta sexua) balanceo de los pechos. Sostenak jaztie ahaztuta erten niñenan laxtreka itea eta hoi den titibalantzie ibili nuna!(AN)

titoli. iz., adj. (Amodioa eta sexua) afeminado. Maritxua. Igorri nesken gauzek, danak gustatzen zaizko. Hori titolixe dana! (AZK)

tope jarri. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu. Neska hue ikusi nunen tope jarri nitzen.

tortola. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

trabuko. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

trankatente. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) mujeriego/a. 1. Nesketan aritzeko beti pronto dagoen gizona. (I)

txakilletan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo. (BB)

txapapera bota. ad. (Amodioa eta sexua) dar marcha atrás. Txortan gabiltzanean, isuri baino lehen zakila atera. Txapel barik gebizan eta, azkenian, txapapera bota bihar. (BB)

txapel. iz. (Amodioa eta sexua) condón. Preserbatiboa. Etxetik kanpora txortan egittekotan, txapela ipiñi! (BB)

txiki. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

txintxin. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

txipiroi. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

txipiroia garbitu. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu. Han ibili nintzonan atsaldian txipiroi garbitzen atzamarrakin, premiñia be bai gero! (BB)

txirula. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

txirula jo. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

txitxarro. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

txitxi. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

txokora jun. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar.

txolan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo. Haren txolan ein biharrak ez eukan akaburik. (BB)

txoriputa. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) buitre, águila. Beti zain-zain dagoena, ligatzeari dagokionez.

txorrostada. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa. Hazia. Txorrostada-bankuan egon nitzuan martitzenian, eta edarto pagatzen juek. (BB)

txortan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo. Hanka puntetan be egingo giñuke txortan; ha zuan beroaldixa! (BB)

txotxamen. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

txubaskero. iz. (Amodioa eta sexua) condón. Preserbatiboa.

txupadie ein. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

txupatu. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

txupetoi. iz. (Amodioa eta sexua) chupón.

txurroa busti. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

txutxo. iz. (Amodioa eta sexua) bollito. Pertsona polita eta erakargarria. Nor zonan hire aurrian eguana? Hori don hori txutxua! (BB)

ume iteko egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar preñada. Haurdun egon.

untxi. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

uso-pase. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Uso-pasie dau gaur, itxurie.

xakilixut. adj. (Amodioa eta sexua) follador/a. 1. Larrutarako beti prest dagoena. (I)

xamingoxo. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa. Hazia.

zakil. iz., adj. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. 1. Buztana. 2. babalorea.

zantar. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) sucio/a, salido/a, obsceno/a, lascivo/a. 1- Gauza txarrak egiten dituena. (BGP) 2- Ez atsegina, zatarra, zikina. 3- Lizuna. Mendi altuen edurre, bota sutera egurre, alaba galanten amak mutil zantarren bildurre. (Bizkaiko kopla herrikoia)

zasta-zasta egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

zatuek. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Amodioa eta sexua) perolas, delantera. Zato earrak zauzken horrek!(AN)

zeozetara ailleau. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar.

zirkua montau. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

zirri(ak) egin. ad. (Amodioa eta sexua) meter mano, hacer carantoñas. Pertsona biren artean laztandu, maite egin... jolasean ibili. Pelikulia ikusten baiño denpora gehixago pasau giñuan zirrixak egitten. Alde edarra jaon! (BB)

zistor. adj. (Amodioa eta sexua) estéril. 1. Emakumea ernaltzeko gauza ez den gizona. (I)

zupa-zupia egin. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada. Zurrupatu. Felipe, egidak zupa-zupia politto-politto. (BB)

zutitu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.