Hiztegia: Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa

Hiztegi honetan bildu nahi izan ditugu lagunarteko hizkerako berba eta erranaldiak. Oinarrian "Berbeta berua" liburuko hiztegia dago (A. Telleria, Badihardugu Elkartea 2003). Horri gehitu zaizkio: batetik, beste zenbait liburutan jasotako hitzak; bestetik, eta batez ere, gazteei egindako elkarrizketa eta inkestetan batutako hitzak. Marrazkiak: Roberto Landa 'Mundina'. Informazio gehiago

puntapaitza. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, festa ondorengo ondoeza.

sakea eduki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) tener apetito. Jateko gogo handia eduki. Horrek zaukek sakie, katxapue bezela jarrikok. (AZK)

sekulako besta bota/in. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga, cascarse una buena.

sorgin afaria. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, festa ondorengo ondoeza.

sudurra zuritu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) meterse una raya, meterse un tiro. Marra bat sartu. Edarra illaria jauan komunian sartzeko, surra zuri-zuri makillauta urtetzen juan jentiak. (BB)

tinba . iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) marcha. Parranda-giro ona. Tinba earra zeuan atzo!

trago batzuk hartu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) potear, ir de tragos. Trago batzuk hartzen goiez. Bazatoz?

tranpak ein. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) colocarse, chutarse, pegarse un viaje.

tripa-zorrixak euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) cantar las tripas. Goseak egon, eta horrela egonda tripek ateratzen duten zarata. Hamaikak aldera tripa-zorrixak martxan jartzen dittun. (BB)

tubi. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) rulo. Kokaina esnifatzeko tutua.

turulo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) rulo. Kokaina esnifatzeko tutua.

turuta. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) rulo. Kokaina esnifatzeko tutua.

txahala egin/bota. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) potar, echar la pela. Zerbaitek kalte egin eta sabelean daukaguna ahotik bota. Badakin, azkenengo traguak kalte egin eta txahala bota najonan etxera erretirau aurretik. (BB)

txakalaldia. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida.

txatxolia euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkorra egon/ibili.

txerrapelekue. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza. Mozkorra. Hoi txerrapelekue harrapau genduna lengokuen!(AN)

txikiteoa egin. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) potear, privar. Tabernarik taberna ardoak, zuritoak, mostoa... edaten ibili. Txikiteuan hamar txikito jo eta lapur bilddurrik barik joan giñuazen etxera. (BB)

txilibriskau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, colocarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Burua garbi ez eduki alkohol larregi edategatik edo beste zerbaitegatik. (BB)

tximiñua euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) tener mono. Atzotik erre barik dao eta tximiñua daka.

txipiroie sartu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) meterse una raya, meterse un tiro. Marra bat sartu. Nei txipiroie sartziek baño geyo eragiteit kafe bat hartziek.(AN)

txiringo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) garito, tasca. Guazemak hemendik, txiringue itxitte ziok eta!

txirri. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) peta, canuto, porro.

txispau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) pillar el punto. Erdi mozkortu.

txitiak beste jan. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) comer como un pajarito. Oso gutxi jan. Bardin dok horrekin babak ipiñi, makarroiak edo azia, txitiak beste jaten jok-eta. (BB)

txuriki. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida.

txuriko. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida.

txurikote. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida.

txusterra. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) peta, canuto, porro. Marihuanarekin edo hatxisarekin egindako zigarroa. Hi, pasaiek txusterra! Dana heuk erreber al dek, ala?!.(AN)

xaguxar. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga. 1. Gautxori. Gauez bizia egiten duena. (I)

ximaur. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza.

zakar. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) choja, pasta. Dirua. Horri eskau kajie ipintzeko, e! zakarra lepo zauken-da.

zale. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachuzo/a, juerguista. 1-Sarri mozkortzen dena. 2-Parrandan ibiltzea gustatzen zaiona.

zepelina. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza. Mozkorra.

zepillo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza.

zerria erabili. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) ponerse las botas comiendo. Jatordu baten asko eta bizkor jan. Ha zuan ha zerria erabili Sagardo Egunian plazan! Ordu erdixan dana amaittu zuan; badakik, duan danian gauzia... (BB)

ziminotu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Mozkortu.