Hiztegia

Hiztegi honetan bildu nahi izan ditugu lagunarteko hizkerako berba eta erranaldiak. Oinarrian "Berbeta berua" liburuko hiztegia dago (A. Telleria, Badihardugu Elkartea 2003). Horri gehitu zaizkio: batetik, beste zenbait liburutan jasotako hitzak; bestetik, eta batez ere, gazteei egindako elkarrizketa eta inkestetan batutako hitzak. Marrazkiak: Roberto Landa 'Mundina'. Informazio gehiago

(narrua) eskeiñi. ad. (Amodioa eta sexua) querer llevar al huerto. Sexurako gogoa daukagunean norbaiti adierazi. Eskeiñi najotsan, baiña azak emon jostazan. (BB)

(norberaren) fraketan sartu. ad. (Bestelakoak) no tener vela en este entierro. Norbait berari ez dagozkion gauzetan sartu. Hori ez dok hire arduria eta badakik zer egin, heure fraketan sartu. (BB)

abarketia euki. ad. (Bestelakoak) dar la brasa, meter la chapa. Jardun astuna izan norbaitek. Orduerdi baiño ez nok egon berakin, baiña horrek jaukak eukitzeko abarketia! (BB)

aberaskillo. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) ricachuelo/a. Aberatsari deitzeko forma despektiboa. Aberatsa danari jaixokeratik igarri egitten jakok, beste asko aberaskilluak dittuk. (BB)

adar. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

adar puntak. iz. (Amodioa eta sexua) pezones. Titi puntak. Bero-bero jartzen najok horrek adar puntok kamisetan markauta ikustiak. (BB)

adar soiñua euki. ad. (Bestelakoak) vacilar, tomar el pelo. Norbaiti burla egin edo ziria sartu. Hi, adar soiñua dakak ala? Anboto Gipuzkoan dagoela, adarra jotera beste leku batera! (BB)

adar soiñuan ibili. ad. (Bestelakoak) vacilar, tomar el pelo. Norbaiti burla egin edo ziria sartu. (BB)

adardun. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) cornudo/a. Gizon bati honela esaten zaio bikotekidea beste gizonen batekin dabilenean. "Pauxtin adardun handia duk, bere emaztea Martinekin baitzebilek!" (I)

adarjotaile. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) vacilón/a. Adarra jotzen sarritan ibiltzen dena. Gure Iker adarjoteille fiña, bai horixe! (BB)

adarmotz. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) pichacorta. Zakil txikia duen gizona (I)

adarra jo. ad. (Bestelakoak) vacilar, tomar el pelo. Norbaiti burla egin edo ziria sartu.

adarra joteko makiña. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) vacilón/a. Adarra jotzen sarritan ibiltzen dena.

adarrean ibili. ad. (Bestelakoak) vacilar, tomar el pelo. Norbaiti burla egin edo ziria sartu. Hi, adarrin al habil? Potrotaiño eitten ai nauk, e!

adarzorrotz. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) cachondo/a. Zakila beti pronto duena (I).

adurra darixola egon. ad. (Amodioa eta sexua), (Bestelakoak) babeando, cayéndosele la baba. Miretsita begira egon. Nobixua kriston idiskua dala-eta hor jabin adurra darixola Goreti. (BB)

adurti. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) baboso/a. Gozoa izan nahi eta higuingarria besterik ez dena. Hori mutillori idisko ederra bai, baiña adurti galanta be bai; joan dedilla Otxandixora pikutara! (BB)

afan usaiña (euki). iz., ad. (Bestelakoak) ponerse gallito, farruco/a. Afankeria; harrokeria. Morora bajatu eta kriston materixala ekarri dok, bale, baiña ez hari etorri afan usaiñekin laster kenduko duazau-eta. (BB)

afana emon. ad. (Bestelakoak) darle cancha a algo, exagerar. Gehiegizko miresmena edo arreta eskaini zerbaiti edo norbaiti. Hainbesterako ez dok, ez egixok holako afanik emon ez dan gauziari. (BB)

afanoso/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) afanoso/a, ufano/a. Itxurakerietan ibili eta astuna egiten dena. Mutiko afanosua da, gero, gure semia, beti harropuzkerixan! (BB)

afroi. adj. (Amodioa eta sexua) sexy. Sexualki erakargarria dena. Hori don gauzia edarra! Harrapauko baneu afroi hori. (BB)

aguado. iz., adj. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) abstemio/a. Alkoholik edaten ez duena. Aguado bihurtu biharko gaittuk hille batzutan; holako martxan ezin juau jarraittu. (BB)

aguretu. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) envejecer antes de tiempo. Fisikoki edo pentsakeraz pertsona zaharkitu. Zer mutillak, golpian aguretu gaittuk ala? Ekiozue biharrari bihar dan letxe, bestela bixarko baba kanpaiak be bertan joko joskuek eta. (BB)

aho bizarrak euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) tener lengua de esparto, tener la boca reseca. Parranda egin eta biharamunean aho latza edo lehorra eduki. Zer, laranja jaten? Aho-bizarrak kentze aldera ala? (BB)

aho zaperua euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) tener lengua de esparto, tener la boca reseca. Parranda egin eta biharamunean aho latza edo lehorra eduki.

aho-handi. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bocazas, exagerado/a. Handiak botatzen dituena, ia-ia sinestezinak.

aho-lehorra euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) tener lengua de esparto, tener la boca reseca. Parranda egin eta biharamunean aho latza edo lehorra eduki. Atzo ibili nitxian ta kriston aho-lehorra zaukeat!

ahobero. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bocazas, exagerado/a, charlatán/a, chulo. Handiak botatzen dituena, ia-ia sinestezinak.

ahofin. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sibarita. Beti onetik eta gozo jaten duena. Ez jok ahofiñorrek urdei asko jango, bada be urdeiazpikua eta iberikua, badaezpada. (BB)

ahogaizto. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. Zakar edo biraoak erabiliz berba egiten duena. Hasarretzen danian ahogaiztokua dok, kontu horrekin! (BB)

ahozabal. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bocazas, exagerado/a, charlatán/a. Handiak botatzen dituena, ia-ia sinestezinak. Hori don ahozabala hori, Mendarotik Gatzagara 100 km dagozela; beruanak kendu! (BB)

ahozatar. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. Zakar edo biraoak erabiliz berba egiten duena.

ahozikin. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. Zakar edo biraoak erabiliz berba egiten duena.

ahuntz zahar. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) viejales. 1. Pertsona zahartu samarra. 2. Bizar txikia duen gizona. (I)

ailperitixa. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) vago/a, vagoneta. Pertsona nagia. (I)

aje. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, festa ondorengo ondoeza. Demaseko ajia jaukanat eta gaur ez non etxetik urtengo.

akain. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pegajoso/a. 1. Pertsona matrakosoa, besteekin itsatsi egiten dena. "Maite beti izan da oso neska akaina, Joxerekin ateratzen hasi zenean ere, ezin nuen paretik kendu" (I)

aker usaina. iz. (Bestelakoak) olor a tigre, olor a humanidad. Izerdi usaina.

aketz. iz. (Amodioa eta sexua) cachondo/a. 1. Beti harreman sexualak edukitzeko prest dagoena. 2. Gizonezkoa. 3. Antzutua. (I)

albora kargia eruan. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) ir doblado/a. Mozkor-mozkor eginda joan. Hamaikak arte txikiteuan egin eta albora karga ederra eruan jon. (BB)

aldebiko. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) falso/a, hipócrita. Borondate onaren edo gogo onaren itxurakeriak egiten dituena, alderantziz izanda. Argi horrekin, aldebikua don-eta. Zer komeni jakon, haxe egin; batzutan alde batera, bestietan bestera. (BB)

aldi. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) veleta. Tenperamentuz edo aldartez erraz aldatzen duena.

aldrebes. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) torpe, desmañado/a, poco hábil. Edozein jarduera ikasten zailtasunak dituena edo jarduerak zuzen eta behar den moduan egiten ez dituena.

alkohol jana egin. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) ponerse hasta el culo de alcohol, ponerse hasta las orejas de alcohol. Tokatzen den alkoholetik ugari edan. Adibidez: ardo jana egin, garagardo jana egin edo patxaran jana egin. Poton tabernan hanka geldixan ardau jan dezentia egin giñuan afal aurretik. (BB)

altan egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexu gogoz egon. Ikusten dittuten neska danak edarrak jaozak; hau altan egotiau ez dok bape ona. (BB)

alu. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño, malo/a.

ama perrien imi. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) hijo de puta. 1. Putasemea, sasikumea. "Bakotxik...jun popatik hartzen ama perrien imi hori!" (I)

amama euki/izan. ad. (Bestelakoak) tener potra, tener a huevo, (estar) chupado, tener un chollo. 1- Zortea izan. 2- Gauzaren bat egiteko erraz eduki. 1- Amama dakan horrekin mutillorrekin: altua, aberatsa..., penagarrixa garbostu bat falta izana. (BB) 2- Atezaiñaren aurrian amama euki jon gola sartzeko eta kale egin. Hori don artaburua!

amandola. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) vago/a, vagoneta. 1. Emakume gizen eta alfer samarrei esan ohi zaie, beren gizentasunagatik gehienbat. "Mañoli, hi beti hor eserita, berriz amandola galanta egongo haiz!" (I)

amazulo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) enmadrado/a, apegado/a a la madre. Amaren gonapetik ateratzen ez dena. Ume-umetatik amazulua izan dok eta oin edozer egitteko laguna bihar. (BB)

Ameriketako tio etorri. ad. (Amodioa eta sexua) venir la berza, bajar la regla. Hilekoa etorri.

amorragarri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) fastidioso/a, mosca cojonera, odioso/a, irritante. Amorrua edo asperdura sortu edo eragiten duena.

Anboto txapelarekin egon. ad. (Haserrearen adierazleak) tener careto de cabreado. Haserre aurpegia eduki. Argi ibilli hadi tabernarixakin eskatzeko orduan, Anboto txapelakin jaok-eta. (BB)

animalia. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, bruto/a, bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona.

antipar. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) gafotas. 1. Betaurrekoduna gaitzesteko iraina. (I)

apajo. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) zorro, bicho/a, canalla. Gaiztakeriarako joera duen pertsona, bihurria. Hi haiz hi apajue! Beti geiztokeixen! (I)

apatx. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) zarpa, manaza. Esku handia. Pluralean erabiltzen da sarritan. Horrek ez dittuk eskuak, horrek apatxak dittuk. (BB)

apo. iz. (Amodioa eta sexua) putero. Apotan asko egiten duena. (BB)

apo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, cochino/a, sucio/a, guarro/a, marrano/a. Motza (itsusia, zatarra) eta zikina. (BGP)

apotan egin. ad. (Amodioa eta sexua) ir de putas. Larrutan ordainduta egin. Apotan habillenian txapela buruan eta... baitta kertenian be. (BB)

apote. iz. (Amodioa eta sexua) putero. Apotan asko egiten duena. Apote ederra egindda jaok; soldata erdixa lagatzen jok, narru joten! (BB)

aprobetxategi. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) gorrón, chupóptero/a, parásito. Inoiz ordaintzen ez duena, edo doakoak diren kontuetara bakarrik apuntatzen dena.

ardurabako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) irresponsable, descuidado/a. Izakeragatik edo beste arrazoi batengatik norbere jardueran ardurarik hartzen ez duena. Ardurabako galanta hori! Urtebetian ez jotsen jaramonik egin alkarteko kontuei. (BB)

Argurian ibili. ad. (Bestelakoak) charlar.

arkaizto. adj. (Amodioa eta sexua) estéril. 1. Neska antzua. (I)

arkera egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexu gogoz egon. Emakumezkoentzat erabili izan da. Argi ibiltzia jaken aldemenian dabizen mutillak, arkera samar najaon-eta. (BB)

arlote. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) descuidado/a, desgarbado/a, dejado/a, harapiento/a, andrajoso/a, desaliñado/a. Norberaren itxurari edo eginbeharrei erraz uzten diona.

armatente. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) cachondo/a, calentorro/a. 1. Harreman sexualetarako beti prest dagoen gizona. (I)

arnasia hartzeko astirik ez euki. ad. (Bestelakoak) andar agobiado/a, andar estresado/a. Lanez gainezka eta astirik gabe ibili. Bateko matematikak, besteko hizkuntzia, firin-faran ibiltzia be gustau eta, azkenian, ez jakat arnasia hartzeko astirik be. Bizimodu petrala! (BB)

arperi. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) comehombres. 1. Neska edo emakume gizonzalea. Batez ere, gizon ezkonduen atzetik dabilena. "Hemen, hemen arperi hori!" (I)

arrabixagarri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) fastidioso/a, mosca cojonera, odioso/a, irritante. Amorrua edo asperdura sortu edo eragiten duena.

arraildu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Mozkortu.

arrain. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) zorro, bicho/a, canalla. Gaiztakeriarako joera duen pertsona. Edarra arraiña egindda jaok; beria berandako eta bestiena erdibana. (BB)

arrastada. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa. Hazia.

arrastaria bota. ad. (Bestelakoak) echar una meada. Txiza egin. Hainbeste edan eta gero, hobe arrastaria botatzia. (BB)

arrastoik ez euki. ad. (Bestelakoak) no tener ni puta idea.

arrautza-handi. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) huevón, calzonazos. Asko arduratzen edo larritzen ez den pertsona, lasaia. (I)

arrautzak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones.

arrautzak ipini. ad. (Bestelakoak) jiñar, echar un tordo. Kaka egin.

artaburu. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. Pertsona ergela. Horri ezer esatia alperrikua don, artaburu galanta don-eta. (BB)

artamaluta. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. Pertsona ergela.

artobero. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) egoísta. 1. Bere burua goraipatzen duena. "Hoa hemendik artobero!" (I)

ase in. ad. (Bestelakoak) estar hasta las cartolas de comida o bebida.

asko sakatu. ad. (Bestelakoak) pisar a fondo.

astakilo. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, torpe, bruto/a, bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. Eskolan astokillua zan eta urtiekin ez dok bape aldatu. (BB)

astakirten. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, torpe. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona.

astapistola. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, torpe. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. (I)

astapito. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, bruto/a, bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. (I)

astapotro. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, bruto/a, bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. (I)

astarraldixa euki. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexu gogoz egon. Gizonezkoekin erabili izan da. Zer, astarraldixa ala? Torero tipua hartzen dok-eta. (BB)

astazakil. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, bruto/a, bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. (I)

astelehen. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, parranda osteko ondoeza.

astinalditxo. iz. (Amodioa eta sexua) paja. Gizonezkoaren masturbazioa.

astindu bat emun. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

astindue eman. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano.

asto. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, bruto/a, bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. (I)

atala harrapau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, colocarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Burua garbi ez eduki alkohol larregi edategatik edo beste zerbaitegatik.

atxituta egon. ad. (Bestelakoak) estar hecho/a polvo.

atxur. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza. Mozkor.

atxurkillia harrapau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) pillar el punto. Erdi mozkortu. Lau zerbeza eta marijuana haizpurutxo batekin atxurkilla politta harrapau giñuan. (BB)

atxurra harrapatu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo.

atxurtu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, colocarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Burua garbi ez eduki alkohol larregi edategatik edo beste zerbaitegatik.

atzamarrakin ibili. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

atze ederrak. iz. (Amodioa eta sexua) culo macizo. Ipurdi polita eduki. Atzezabala dala? Zer diñon hik? Atziak edarrak jakanaz horrek! (BB)

atzebikotx. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) culón/a. Ipurdi handiak dituena.

atzelaixe. iz. (Amodioa eta sexua) maricón.

atzelari. iz., adj. (Amodioa eta sexua) afeminado, maricón. Gay.

atzeratu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, bobo/a, ligero/-a de cascos, atontado/a, lerdo/a, subnormal.

atzezabal. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) culón/a. Ipurdi handiak dituena. Atzezabala don, baiña arpegi politta jakan. (BB)

aurrebero. iz., adj. (Amodioa eta sexua) cachondo/a. Sexu kontuan sutsua dena. Aurreberua don, baiña ordua danian hoztu be segittuan egitten don. (BB)

autubatzaile. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cotilla. Besteen kontuak jakin nahian ibiltzen dena. Kontuz horrekin, autubatzaille hutsa dok-eta. (BB)

azaburu. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) cabezón. Buru handia. Azaburu galanta jakak, baiña lepo gaiñian erabiltzeko bakarrik. (BB)

azak emon. ad. (Amodioa eta sexua) dar calabazas, largar. Norbaitek besteari nahi duena ukatu, batez ere ligatze kontuetan. Gaur mutillak "borondate haundiko" jaonaz, azak ugari emoten jittune.

azalili. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bobalicón/a, alelado/a, soso/a, sin sangre. 1. Adimenez motz samarra dena. (I)

azaorriak. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) orejones, orejotas. Belarri handiak. Horrekin azaorrixokin ez jaok bentiladore faltarik. (BB)

azkenetan egon. ad. (Bestelakoak) estar a punto de palmarla, quedarle dos telediarios, estar en las últimas. Hilzorian egon.

azkenputz. iz. (Bestelakoak) último en llegar.

aztarranik ez eduki. ad. (Bestelakoak) no tener ni puta idea.

aztartue eman. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano.

baba-kanpaiak jo. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) la hora de jamar. Bazkalordua heldu. Baba-kanpaiak jo juek eta etxe aldera egin biharko juau. (BB)

babalore. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bobalicón/a, alelado/a, soso/a, sin sangre. Maleziarik gabekoa eta lasaia. Hi haiz izateko babaloria! Zelan esan dotsan hori Mikeli? Ikusiko don bueltia. (BB)

babazto. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) baboso/a. Adurra dariola berbetan dagoena.

badaezpadako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) dudoso/a, deficiente. Kalitate txarrekoa, pertsona edo tresna.

bainepalu. iz., adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) larguirucho/a. Handia, argala eta luzea.

baju egon. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar depre. Baju eon nauk, baiño asteburukin pentsaute, hasi nauk animatzen!

balakari. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) falso/a. 1. Norbaiten onginahia irabazteko hitz faltsu ederrak esaten dizkiona. (I)

baldur. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) torpe, desgarbado/a, grandullón/a. Handi-handia eta ibilera traketsa daukana. (BGP)

bandera. iz. (Amodioa eta sexua) chica fácil. Ligatzeko neska erraza. Nahixago neukek gaur gabian neska bandera batekin tope egingo baneu. (BB)

bandera kerten. iz. (Amodioa eta sexua) chico fácil. Ligatzeko mutil erraza. Horixe don zapatu gaba pasatzeko falta jatan bandera kertena. (BB)

baranda. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) jeta, descarado/a. Pertsona bihurri eta lotsa gutxikoa. Bere etxian halako barandia badok, kalian zer izango ete dok. (BB)

barau eta bijilixa. iz. (Amodioa eta sexua) no comerse un rosco. Jarduera gutxi sexu kontuetan. Garizumia luzia dala? Hau barau eta bijilixa aldixau ez dok askoz motzaua! (BB)

baraua apurtu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) jamar, llenar la panza. Aurreko egunetik, gutxienez, datorren jan ezari amaiera eman zerbait janda. Txorixo mutur batekin apurtu giñuan baraua goizeko zortziretan. (BB)

baraua hausi. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) jamar, llenar la panza. Aurreko egunetik, gutxienez, datorren jan ezari amaiera eman zerbait janda.

bargasta. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) descarada, fresca, echado/a para adelante. Emakume matraka, bihurria, bizia, ausarta eta lotsa gutxikoa. Txanpan pixka batekin eztarria bustiz, Ikusi berria naiz pesta ona guztiz, neska bargasta batek egin zun striptis, ai, ai, egin zun striptis, begiak ase ditut ipurdiz ta titiz. (Trikiti kopla; hitzak: Imanol Lazkano)

bargastona. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) descarada, fresca, echado/a para adelante. Itxura baldar eta lotsa gutxiko emakumea.

barraban. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) zorro, bicho/a, canalla, pillo/a. Gaiztakeriarako joera duen pertsona, bihurria.

barrabilak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones.

barre ustela. iz. (Bestelakoak) risa de conejo, risa falsa. Gogo gabeko barrea edo plantekin egiten dena izan. Ez du poztasunik adierazten. Ez jaukak gauza onik horrek buruan. Begiratu egixok dakan barre ustelari. (BB)

barriketan jardun. ad. (Bestelakoak) estar de palique, estar de cháchara. Hitz jario ugaria eta askotan ganora gutxikoa izan. Arratsalde osuan barriketan jardun giñuan gaztetxian; badakin, porro bat erre, zerbezatxo bat edan... giro edarra! (BB)

barriketero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) loro, cotorro/a, charlatán/a, parlanchín/a. Hitz jario handia duena. (ARA)

basaganau. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) salvaje. Inongo errespeturik ez diena ez pertsonei, ez gauzei. Aperrik ibiliko zuan eskola onian. Lasturko zezenak baiño basaganau haundixagua dok! (BB)

basati. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) salvaje. Inongo errespeturik ez diena ez pertsonei, ez gauzei.

basati. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona.

basurde. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, bruto/a, bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona.

bazter guziyak jan. ad. (Bestelakoak) estar hasta las cartolas de comida o bebida.

bazter-nahastaile. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) liante. Saltsa guztietan parte hartzeko zaletasuna duena, baina nahi eta ezinean ibiltzen dena. Baztar-nahastaille hutsa don; oin be edarra egin jon Gaztetxerako bafliak erostiakin. Gozua jaon jentia! (BB)

begi-oker. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) bizco/a, virojo/a. Begiak alde ezberdinetara begira dituena. Heuri begira daguelakuan, aldemenera begiratzen jon horrek begiokerrorrek. (BB)

begioker. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cotilla. 1. Beti kuxkuxeatzen dabilena. (I)

begittan hartu. ad. (Bestelakoak) coger manía, coger tirria, coger asco. Norbaitenganako gorrotoa edo nazka sortu. Begittan hartu juat zerbitzen egoten dan tipua. Ez juat begi bistan ikusteik be gura! (BB)

behatza(k) sartu. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

behobiara joan. ad. (Amodioa eta sexua) ir de putas.

bekozko iluna jarri. ad. (Haserrearen adierazleak) fruncir el ceño. Haserre aurpegia jarri, bekokia zimurtu.

bekozkoa eduki. ad. (Haserrearen adierazleak) tener careto de cabreado. Haserre aurpegia eduki.

bekozkoa ipini. ad. (Haserrearen adierazleak) fruncir el ceño. Haserre aurpegia jarri, bekokia zimurtu.

belarri-handi. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) orejón/a. Belarri handi-handiak dituena.

belarrimotz. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. 1. Euskaraz ongi hitz egiten ez dakiena.

belarritaraino jarri. ad. (Bestelakoak) estar hasta las cartolas de comida o bebida, ponerse las botas comiendo.

belarrizkinakoa eman. ad. (Haserrearen adierazleak) dar un sopapo, dar una bofetada, dar una torta. Eskua zabal-zabalik dela, masailean zaplada eman. Mutikuak, formal ez bazabizie, belarrezkiñako bana emongo dotsuet. (BB)

belarrondokoa eman. ad. (Haserrearen adierazleak) dar un sopapo, dar una bofetada, dar una torta. Eskua zabal-zabalik dela, masailean zaplada eman.

beldurti. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) acojonado/a, miedica, cagado/a, achantado/a. Erraz beldurtzen den pertsona.

belendrin. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chinche, travieso/a. Ume zirikatzaileak edo bihurriak izendatzeko erabiltzen da. Zertan habil hor belendriñori; harrapatzen bahaut, ikusiko don! (BB)

beleta. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) inestable. Norbait aldakorra dela adierazteko adjektiboa.

belunabo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo. Gatz gutxiko pertsona. Ez haizela konturatu zer egin daben, hi haiz izateko belunabua! (BB)

berbalapiko. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) loro, cotorro/a, charlatán/a, parlanchín/a. Hitz jario handia duena. Ezin jonat berbalapiko horren onduan egon, kriston abarketia jakan-eta. (BB)

berbatu. ad. (Bestelakoak) hacer tongo. Zerbait jokoan egon eta arerioari irabazten utzi.

bere kasa. adlg. (Bestelakoak) a su bola, a su rollo.

bereak eta bi entzun. ad. (Haserrearen adierazleak) oir las de dios. Norberaren kontra haserre esandakoak entzun.

bereak eta bi esan. ad. (Haserrearen adierazleak) decir las de dios, montar un pollo, montar el chocho. Norbaiten kontra, zeharo haserretuta, handiak esan. Kristonak eta bi esan jittuan alkatian kontra. (BB)

berekoi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) egoísta. Bere buruarengan bakarrik pentsatzen duena. Berekoi hutse izen den Mikelekin ertetzen hasitte! Bazakiñan neri´re gustatzen zitela.

berezi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tiquismiquis, quisquilloso/a.

bero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) calentorro/a, calientapollas. Beti sexurako prest dagoena, sexu zalea.

bero-bero egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente, estar excitado/a. Sexurako gogoz egon.

berotu arraio iña (egon). ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente, estar excitado/a. Sexurako gogoz egon.

berotua eman. ad. (Haserrearen adierazleak) dar una somanta, dar(les) para el pelo, dar de hostias, dar una paliza. Jipoitu.

berotuta egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente, estar excitado/a. Sexu gogoz egon.

berritsu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) loro, cotorro/a, charlatán/a, parlanchín/a. Hitz jario handia duena.

bestondo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, festa ondorengo ondoeza.

bete-betean asmatu. ad. (Bestelakoak) dar en el clavo.

betekada. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza. Mozkorra.

betekax. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachuzo/a. 1. Mozkor franko harrapatzen duenari esaten zaio. (I)

beteta. adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun.

beteta egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar preñada. Haurdun egon.

biboterre. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) picolo. 1. Izaera txarrekoa, militarra, goardia zibila. "Hik azkenean biboterre bat ekarriko don etxera".

biharamun. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Festa ondorengo ondoeza. Buf... ze ibili giñonazen atzo? Demaseko bixamonakin esnatu non!

bihotz(a). iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

bilaba. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) falso/a. 1. Zitala, faltsu samarra. (I)

billaba. adj. (Bestelakoak) travieso/a.

bisigu begiak. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) ojos de clavo. Parranda egin ondoren, biharamunean geratzen zaizkigun begi gorri eta handituak. Zer, gaba osuan elektrikiakin sopletatzen ibilli haiz ala? Horrek dittuk bisigu begixak! (BB)

bixigu. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) necio/a, deforme. 1. Ergela. 2. Aurpegian akatsak/deformazioak dituena.

biziztura. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) vivaracho, inquieto, guindilla. Pertsona bizia, geldirik egoten ez dena. Horrendako ez jaok lotuko daben sokaik. Hori dok bizizturia! (BB)

bokalak ahotik erorita ibili. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkortuta egon/ibili.

bonboarekin. adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun.

botia zimurtu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) darle culo a la bota. Zahato barruan dagoen dena edan. Ez jok denpora asko egin botia zimurtzen, arraixua! (BB)

bueltarik ez izan. ad. (Bestelakoak) no tener remedio.

buerda batean egon. ad. (Bestelakoak) estar sufriendo.

bukatu. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Orgasmora iritsi.

bultzada. iz. (Amodioa eta sexua) echar un polvo.

burduntzipalu. iz., adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) larguirucho/a, palillo, alambre. Mehea eta luzea. (BGP)

buruarin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos. Ganora gutxiz eta arinkeriaz jokatzen duena.

burugogor. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, terco/a, tozudo/a, cabezota, testarudo/a, duro de mollera. Bereari eusten diona nahiz eta arrazoirik ez eduki. Jaionek Intxortako puntia Bizkaixa dala, eta aldemeneko danak ezetz. Gero Zaragozakuak direla burugogorrak! (BB)

burura jo. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) subirse a la cabeza. Alkoholak edo beste gauzaren batek burura igo. Goizeko zortziretan baraurik haizpurutxu bat erre najuan eta aguro jo jostan burura. (BB)

burutik behera kaka egin. ad. (Bestelakoak) tomar el pelo.

burutik jota egon. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar pirado, estar como una cabra. Erotuta egon. Anek etxetik alde egingo duela dio. Burutik jota dago!

busti. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Orgasmora iritsi.

busti. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar.

busti. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

busti. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachuzo/a. Sarri mozkortzen dena. Oin´e kopie eskuen hartute? Bustixe haiz gero!

buztan. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

buztangabe. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) miedica. 1. Gizona ez dena, koldarra. (I)

buztanzorrotz. adj. (Amodioa eta sexua) cachondo/a. 1. Larrutarako prest dagoena. (I)

danak jorratu. ad. (Bestelakoak) desplumar (el dinero).

dangatero. adj. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachuzo/a. 1. Zurrutari ematen diona. (I)

dardaizio. iz. (Bestelakoak) paliza.

demandan egin. ad. (Haserrearen adierazleak) estar de bronca. Eztabaidan jardun gogor. Etxera berandu aillegau eta, gaiñera, demandan egin najuan aittakin. (BB)

dirua xahutu. ad. (Bestelakoak) desplumar (el dinero).

doilor. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) ruin, mezquino/a. Pertsona zital eta harroa. Doillorra haiz hi, doillorra; eskolan burrukan hi baiño gutxiago direnekin bakarrik sartzen haiz, billau egixaz heure taillakuak. (BB)

dontsu. adj. (Pozaren adierazleak edo positiboak izan daitezkeenak) feliciano/a, happyflower. Pozik bizi den pertsona. Dontsua izateko gure arrebia moduan bizi bihar dok: egun osua iretargixari begira. (BB)

drogoso. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) broncas, follonero/a. Zalaparta guztietan ibili eta zalapartak asmatzen dituena. Drogosuak Arrasateko kuadrilla horretakuak; beti jaleo danen erdi-erdixan harrapatzen jittune. (BB)

duango. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) gorrón, chupóptero/a, parásito. Inoiz ordaintzen ez duena, edo doakoak diren kontuetara bakarrik apuntatzen dena. Habilidadia euki bihar dok, txikiteuan zapatuero egin eta sekula ordainddu ez. Eskerrak kuadrillan duango bakarra daguan! (BB)

dunbelakin. adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun.

durdula. iz. (Amodioa eta sexua) tía buena, bombón. Neska ederra eta erakargarria. Hori dok durdulia hori! Demasekua jaok! (BB)

earra jun. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga, cascarse una buena. Atzokua earra jun huan!

egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

egositako espageti. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sangre de nabo, sin sangre. Gatz gutxiko pertsona.

egoskor. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, terco/a, tozudo/a, cabezota, testarudo/a, duro de mollera. Beti hik euki ber arrazoie! Egoskorro haiz egoskorro!

egoskorrean inork eraman ez. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) ser cabezota. Norbait oso egoskorra dela adierazteko erabiltzen den esamoldea. Bai, horrek temai eutsikoyo, bai! Horri egoskorrian eztiyo iñork eamango. (ZH)

egurra eman. ad. (Haserrearen adierazleak) dar una somanta, dar(les) para el pelo, dar de hostias, dar una paliza. Jipoitu.

egurtu. ad. (Haserrearen adierazleak) dar una somanta, dar(les) para el pelo, dar de hostias, dar una paliza. Jipoitu.

eleketan aritu. ad. (Bestelakoak) estar de palique.

Elorrio eduki. ad. (Haserrearen adierazleak) tener un marrón.

Elorrixo ikusi. ad. (Bestelakoak) pasarlas putas, pasarlas canutas, pasarlas moradas. Egoera larriak edo arriskutsuak igaro.

eltzetzu. iz. (Bestelakoak) picolo.

emiak. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska onak edo itxurazkoak.

emoten dabena. adj. (Amodioa eta sexua) echado/a para adelante. Beroa den pertsona. Zapatuan egon nintzuan berakin, eta ze ondo! Loran jaok, eta emoten dabena dok, gaiñera. (BB)

enpagugarri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) asqueroso/a. Higuingarria. (BGP)

entierro zibila egin. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) llevar a rastras a casa. Asko edan duenari etxeraino lagun egin, bera bakarrik joateko gauza ez delako. Bart harrapau juan harrapatzeko atxurra! Kerten eta guztikua. Azkenian entierro zibilla egin jotsen. (BB)

entramia euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) tener apetito. Jateko gogo handia eduki. Horrek jakak entramia! Txahal osua jango leuke. (BB)

epel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sangre de nabo, sin sangre. Besteekiko harremanetan beti ondo gelditzea nahi duena. Gatz gutxiko pertsona. Beti danan atzetik, epela dek ba! (AZK)

epelak eman/hartu. ad. (Haserrearen adierazleak) dar una somanta, dar(les) para el pelo, dar de hostias, dar una paliza. Jipoitu. Hartu dittuk epelak, gixajo horrek!

eperdisakuto. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) culón/a. Ipurdi handiak dituena. (BGP)

eperditxikola. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) estrecho/a, de culo enjuto. Ipurdi gauzeztana duena. (BGP)

epo. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) canijo/a, pequeñajo/a, enano/a. Txiki ezereza. (BGP)

eragin. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

erausian egon. ad. (Bestelakoak) estar de palique.

erdiko kaleko jaiak. iz. (Amodioa eta sexua) regla, berza. Hilekoa. -Ze, astebukaeran parranda? -Bai zea, parranda gutxi erdiko kaleko jaixetan...

erlamiño. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) plasta, plomo, pesado/a. Pertsona astuna. Hori erlamiñuori aldemenian eukitta, kaja bat aspirina gutxi dok. (BB)

ernari. adj., adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun.

ernegatu eragin. ad. (Haserrearen adierazleak) cabrear, poner hasta las pelotas, inflar los huevos, poner hasta el moño. Lasai dagoena urduri eta haserre jarri. Umiak, kalera! Ernegau erain besterik ez dozue egitten-eta. (BB)

erokaskailu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, cabezota, ser cabezota.

errape puska. iz. (Amodioa eta sexua) buena delantera.

errapeak. iz. (Amodioa eta sexua) perolas, delantera. Titi handiak. Ez jakixat mardurarik daken, baiña horrek dittuk errapiak! (BB)

erre. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cascarrabias, irritable, borde. Oso erraz haserretzen dena. Ezin leixo larregi zirikatu, erriagua dok zera baiño. (BB)

erregeari karta bat bidali. ad. (Bestelakoak) jiñar, echar un tordo. Kaka egin. Erregiei karta bat bieldu deutset eta gustora geratu naz.

errekaua egin. ad. (Amodioa eta sexua) declararse. Emakume edo gizonezko bati berarekin ibiltzea nahi duzula esan. Denpora asko pasau zuan errekaua egin orduko, baiña azkenian hasi zittuan alkarrekin goxo-goxo. (BB)

erreminta. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

errentia pagatzera juan. ad. (Bestelakoak) jiñar, echar un tordo. Kaka egin. Errentia pagatzera juan bihar juat, honek dittuk tripako miñak. (BB)

erretolikia euki. ad. (Bestelakoak) dar la brasa, meter la chapa. Jardun astuna izan norbaitek.

erretxin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cascarrabias, irritable, borde. Oso erraz haserretzen dena.

erretxindu. ad. (Haserrearen adierazleak) ponerse de mala leche, cabrearse, mosquearse. Jenio bizian jarri, haserretu. Tabernan etxera juan ezinga geratu giñuazen, eta juan ez banintzuan hobe; etxian zaharra erretxinduta jauan-eta. (BB)

erroskilla. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

erruberan egin. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu. Aspaldixan baraurik najaok, eta erruberan besterik ez juat egitten. (BB)

eruana jo. ad. (Bestelakoak) hacer la vista gorda.

eskopeta garbitu. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

eskua sartu. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano.

eskuluze. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) ladronzuelo/a, sobón/a, pulpo. 1.Asko ukitzen edo laztantzen duen pertsona (zentzu gaitzesgarrian). 2. Lapurra

esne. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa. Semena, ernal-hazia.

esperoan egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar preñada. Haurdun egon.

etxekalte. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) despilfarrador/-a. Norbere etxearen edo interesen kontra ari dena. Askotan broma giroan erabiltzen da. Ze ibili haiz etxeko ollaskoik onena lagunai errealatzen? Hi haiz etxekalte, hi! (ZE)

euli kapau. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo. Gatz gutxiko pertsona.

euliak kontatu. ad. (Bestelakoak) estar en la luna.

euskalkaitz. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. 1. Euskaraz gaizki hitz egiten duena, hizkuntza ongi erabiltzen ez duena.

exkallu. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) flacucho/a, palillo, alambre. Argal-argala dena.

fandanga. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pingo, pendón, golfa. Parranda asko gustatzen zaion emakumea. Fandanga ederra izan zonan gaztetan, eta oin be, lehengo lepotik burua. Ondo egitten jon, eginddakua egindda! (BB)

fardel. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) desgarbado/a, dejado/a, desaliñado/a. Norberaren itxurari edo eginbeharrei erraz uzten diona.

farol. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa. Bera dena baino gehiago erakutsi nahi duena edozein alorretan. Bergara aldian ez jaok kalian argi biharrik han dagozen farol pilliakin. (BB)

farola hustu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) darle culo a la botella. Botila ardoa hustu. Lehenengo farola hustu juau, bigarrenari be gutxi falta jakok, eta holako martxan hirugarrenak perra-hots edarra eruan bihar jok. (BB)

felixiano. iz., adj. (Pozaren adierazleak edo positiboak izan daitezkeenak) feliciano/a, happyflower. Pozik bizi den pertsona.

fiua baiño estuagua izan. ad. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) ser un palillo. Oso pertsona iharra izan. Eskerrak erropia haundixa eruaten daben, bestela, ikusi bez; fiua baiño estuagua don-eta. (BB)

flamenka. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pingo, pendón, golfa. Parranda asko gustatzen zaion emakumea.

fraidemutur. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sibarita. 1. Mokofina, goxozalea. (I)

fraille berbetia. iz. (Bestelakoak) palabras huecas. Hitz jario handia, baina ezer gutxi esaten duena. Gaztetxekuok Udaletxera juan gaittuk zerbait konpontzera, hala ta be, fraille berbetia besterik ez juau entzun. (BB)

frakazale. adj. (Amodioa eta sexua) calentorro/a. Gizonezkoen atzetik dabilena. Horrendako butanerua be balekua don; frakazale edarra don ba beroi! (BB)

fraketan sartu eziñik ibili. ad. (Bestelakoak) estar ufano/a. Pozez zoratzen egon; sarritan harrokeria puntu bat dauka. Fraketan sartu eziñik jabin disko bat grabatzeko esan dotsenetik. Badakin, munduko baterixa jotzailerik onena letxe. (BB)

freskatxona. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pingo, pendón, golfa. Parranda asko gustatzen zaion emakumea.

futitu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sinvergüenza, sin sangre.

gain egurra emon. ad. (Haserrearen adierazleak) dar una somanta, dar(les) para el pelo, dar de hostias, dar una paliza. Jipoitu.

gaiñezka egin. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Gizonezkoa orgasmora iritsi. Sartziaz bat egin najuan gaiñezka. (BB)

gaizki bataiatua. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malo/a. 1. Pertsona gaiztoa. (I)

galduteiro. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) gaupasero/a, desfasado/a. Gaupasa eginda hurrengo egunean tragoa eskuan duela noraezean dabilena. Makiña bat galduteiro jauan Gaztetxe aurrian goizeko zortziretan. (BB)

galtzaundi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) huevón, calzonazos. Asko arduratzen edo larritzen ez den pertsona, lasaia.

ganadu. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) zorro, bicho/a, canalla. Gaiztakeriarako joera duen pertsona.

ganadu ederra. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak. Ikusi zelako ganadu ederra dauen taberna horretan! (BB)

ganbara. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) melón, cabeza, pelota. Burua. Hi ganbaratik ondo al hao? (AZK)

ganbela. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) melón, cabeza, pelota. Burua. Hori ez dabil ganbelatik ondo. (AZK)

ganbelako. iz. (Haserrearen adierazleak), (Bestelakoak) colleja, coscorrón. Buruan hartu edo ematen den kolpea. Eskolako postikin ganbelakue hartu det. (AZK)

ganbelakue euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkorra egon/ibili. Horrek zaukek ganbelakue horrek!

ganorabako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) insustancial. Bizitasunik eta ganorarik ez duen pertsona.

gantzopil. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo, sin sangre. Odolbakoa. (BGP)

gatzipe(ye). adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo, soso/a. Gatz gutxiko pertsona. Gatzipeye den ba neska hori! Gustoko mutille ikusi ta ezta ikeraik´e!

gatzipeko. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo, soso/a. Gatz gutxiko pertsona.

gauzeztan. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) pequeñajo/a, insignificante, enano/a. 1-Txikia. 2- Ez duena ezertarako balio.

gaztai. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) melón, cabeza, pelota. Burua. Harri batekin gaztaian jo ezkero, lurrera joiak. (BB)

gaztako. ad. (Haserrearen adierazleak), (Bestelakoak) colleja, coscorrón. Buruaren atzealdean hartu edo ematen den kolpea.

geldo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo, sin sangre. Pertsona motela.

gezurtero. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) trolero/a, mentiroso/a. Gezurrak barra-barra esaten dituena. Gizurtero patatero, ogi txiki panadero. (BB)

gezurti. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) trolero/a, mentiroso/a. Gezurrak barra-barra esaten dituena.

gibel-handi. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) huevón, calzonazos. Asko arduratzen edo larritzen ez den pertsona, lasaia. Gibelaundixa haiz gero, afarirako arrautzak ekartzekotan heu geratu eta ekarri ez! (BB)

ginbalet. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) flacucho/a. Argal tipo barregarria duena. (BGP)

girgilluak euki. ad. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) tener michelines. Mamiak soberan eduki. Gimnasiora juaten hasi bihar nok, honek girgilluok kentzeko, laster jatok udia-eta. (BB)

gixa-gixa einde eon/ibili. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkortuta egon/ibili. Gixa-gixa einde zaon hori.

gizagaixo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pringado/a, mojigato/a, empanao, desgraciado/a.

gizajo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pringado/a, mojigato/a, empanao, desgraciado/a.

gizon usaia. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) olor a tigre, olor a humanidad.

gogaikarri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) plasta, pelma, fastidioso/a. Amorrua edo asperdura sortu edo eragiten duena. Burutik gora egindda najaok hirekin, gogaikarrixori! (BB)

gogait eragin. ad. (Haserrearen adierazleak) poner hasta las pelotas, poner hasta el moño. Amorrarazi; higuindu.

gogaittu. ad. (Haserrearen adierazleak) poner hasta las pelotas, poner hasta el moño. Amorrarazi; higuindu. Eskolako lanak eta dakagun irakasle higuingarrixak gogaittu egitten nabe. (BB)

gogor. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Haserrearen adierazleak) fuerte. 1. Erdarazko "fuerte" eta "heavy" hitzen euskarazko ordaina.

gogorra jarri. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

gogortu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu. Goortute zaukeat.

gonazale. adj. (Amodioa eta sexua) calentorro/a, mujeriego/a. Andreen atzetik dabilena. Gonazalia neu be banok, baiña hori mandaeulixa baiño txarragua dok, higuingarrixa! (BB)

gorraizea eduki. ad. (Bestelakoak) hacerse el sueco. Gor pasakorra eduki zerbait entzutea ez denean komeni. Gorraixia ala? Hik ez dok entzun gura hiretako komenigarrixa ez danik! (BB)

gorri egon. ad. (Bestelakoak) estar sin blanca, no tener pelas. Poltsikoan dirurik ez izan. Ordaindduko don heuk tragua, atzo gabian urten egin najonan eta gorri najaon gaur. (BB)

gorri-hotsian ibili. ad. (Haserrearen adierazleak) decir las de dios.

gorriak ikusi. ad. (Bestelakoak) pasarlas putas, pasarlas canutas, pasarlas moradas. Egoera larriak edo arriskutsuak igaro. Eskalatzera juan eta lurretik hogei metrora sokia apurtu jakuan; gorrixak ikusi giñuazen handik urtetzeko. (BB)

gorringo biko arrautzak euki. ad. (Pozaren adierazleak edo positiboak izan daitezkeenak), (Bestelakoak) tener un buen par de cojones, tener los huevos bien puestos, ser un echado para adelante. Pertsona adoretsua, aurkako egoerei aurre egiten diena izan. Gizonezkoentzat erabili izan da. Gauzak gaizki urten arren, ez jok horrek atzera egingo: gorringo biko arrautzak jakazak-eta! (BB)

gose. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) codicioso/a. Dirua edo bestelako gauzak edukitzeko grina handia duen pertsona. Biharrian nerekin diharduena gosia don; ama be saldu egingo leuke dakana baiño gehixau lortzeko. (BB)

gotxo jarri. ad. (Bestelakoak) ponerse las botas comiendo.

goxo-lagun. iz. (Amodioa eta sexua) amante. Maitalea.

gozoa egon. ad. (Haserrearen adierazleak) estar rebotado. Zeharo haserretuta egon. Gauzia bero-bero jaok, hor ez jaok barregurarik; gauziak aldrebes urten jok, eta gozua egongo dok enkargaua! (BB)

griñak. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) greñas. Ile luze eta nahasia.

grua eruan. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar aplatanado/a, estar apalancado/a.

gruakin egon. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar aplatanado/a, estar apalancado/a.

hagin-handi. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) dentudo/a, dientes de conejo. Hortz edo hagin handiak dituena. (BGP)

haixe. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) veleta. Tenperamentuz edo aldartez erraz aldatzen duena. Gure maixua baiño haixiagorik! Horri ez jaok antzik emoteik. (BB)

haizea (bezalakoa) izan. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) inestable. Norbait edo zerbait aldakorra dela adierazteko esamoldea.

haizea hartzera bidali. ad. (Haserrearen adierazleak) mandar a la mierda. Gauza edo pertsonaren bat zakar arbuiatu.

Haizeburu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos. "Aizak Laxaro, ba al dakik zer egin duen Koxmek? Ba, hori den haizeburuarekin edozein gauza!" (I)

haizetsu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) veleta. Tenperamentuz edo aldartez erraz aldatzen duena.

haizpurutxo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) peta, canuto, porro. Marihuanarekin edo hatxisarekin egindako zigarroa. Hik hire etxian batutako marijuania mundiala jaok; hiru haizpurutxokin edarra atxurkillia harrapau giñuan. (BB)

halamoduzko. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) dudoso/a, deficiente. Kalitate txarrekoa, pertsona edo tresna. - Hori kanpiñori halamoduzkua don. - Orduan, jabia modukua. (BB)

hamabiak jo. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

hanka-jokua etara. ad. (Bestelakoak) darse el piro, largarse, salir por patas. Alde egin. (BB)

hanka-jotia etara. ad. (Bestelakoak) darse el piro, largarse, salir por patas. Alde egin. (BB)

hanka-oker. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) patizambo/a. Hankak parentesi forman dituena. Itxuria, hire onduan dagon hankaokerra zaldi gaiñian ibiltzen gazteik hasi zonan; edo, bestela, horren koskabilluak astunak dittun. (BB)

hankatarte. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

hankatrebero/a. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) patizambo/a. Hanka-okerra. (BGP)

haraxeiño. ad. (Bestelakoak) estar hasta las cartolas de comida o bebida.

hariye segiu. ad. (Bestelakoak) seguir el rollo.

harri kozkor. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tener un marrón, rollo, chungo.

harrikada eduki. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar pirado, estar como una cabra. Erotuta egon. Mendixen gora hankautsik antxintxike ikusi diñat. Horrek zauken harrikadie!

harro usaiña (euki). iz., ad. (Bestelakoak) ponerse gallito, farruco/a. Afankeria; harrokeria.

harrobi. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

harrokillo/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa, presumido/a, arrogante. Bere ustetan besteak baino gehiago dena. Harrokillo galanta hori, eta txakurran putza be ez jok balio. (BB)

harroputz. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa, presumido/a, arrogante.

harrosko. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa, presumido/a, arrogante. Bere ustetan besteak baino gehiago dena.

harrotu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

hartxabal. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) placa. Hatxis zati handia. Ez jon merke ipiñi hartxabala, baiña besterik ez jaon. (BB)

hartxinga. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) china. Hatxis zati txikia. Hartxinga dezentia sartu egixon, jente asko gaonaz-eta. (BB)

hartxinga zuri. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) roca. Kokaina harria denean, eta ez hautsa. Hartxinga zurixa besterik ez jauan, hautsa ikusi be ez. (BB)

hartzekuekin etorri. ad. (Bestelakoak) pedir cuentas. Arrazoi gabe arrazoia daukan moduan azaldu. Ez daukak arrazoirik eta ez hadi neregana hartzekuekin etorri! (BB)

haundigurako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa. Bera dena baino gehiago erakutsi nahi duena edozein alorretan.

haundiusteko. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa. Bera dena baino gehiago erakutsi nahi duena edozein alorretan.

hazi. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa.

hazienda ederra. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak. Hazienda ederra dago!

hezibako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) salvaje. Inongo errespeturik ez diena ez pertsonei, ez gauzei.

hiletak jo. ad. (Bestelakoak) contar penas. Norbere penak kontatu. Bizi guztia hilletak joten ibili don, eta oin autoko karneta etaratzeko zortzi bidar kale egin eta gero, haundixauak joten jittun. (BB)

hitz-aspertu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cotorro/a. 1. Hizketan hasi eta denak gogaitzen dituena. (I)

Hitz-faltsu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) falso/a. 1. Faltsua, bere hitza betetzen ez duen pertsona. (I)

Hodeibeltz. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) gafe. 1. Zorte txarra erakartzen duena. (I)

hustu. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Gizonezkoa orgasmora iritsi.

idiarena egin/jo. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

idixko. iz. (Amodioa eta sexua) tío bueno, macizorro. Gizon ederra eta erakargarria. "Idisko" hitzetik dator. Hori don idixkua; Orlando Bloom bera be txiki lagatzen jon. (BB)

idor. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, borde, codicioso/a, agarrado/a, tacaño/a, seco/a, soso/a. 1- Duena beretzako gordetzen duena. 2- Jarrera atseginik erakusten ez duena. 3- Geldoa edo ekintzak egitera animatzen ez dena.

igurtzi. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano.

igurtziak egin. ad. (Amodioa eta sexua) sobar, meter mano. Ferekatu, laztandu. Igurtzi batzuk egin najotsazen automobillian. (BB)

ihar. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) estrecho/a, flacucho/a, palillo, alambre. Argala.

ijito. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) ladronzuelo/a. 1. Lapurra, ohoina. Iruzurtia. (I)

ikutu. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

iltze. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, festa ondorengo ondoeza. Atzo parrandan ibili giñen ta gaur sekuleko untziaz esnatu naz.

ilupa. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) insustancial, inútil. Ganora gutxiko pertsona.

intxaurrek. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak.

iñusentekerixak esan. ad. (Haserrearen adierazleak) venir con tonterías.

ipur txuntxurrian ostikuakin jo. ad. (Haserrearen adierazleak) dar una patada en la punta de la canaleta. Bizkar hezurra amaitzen den lekuan ostikoz jo. Ha zelako saltua emon eban ipur txuntxurrian ostikuakin jo nebanian! (BB)

ipurdi agerin utzi. ad. (Bestelakoak) desplumar (el dinero).

ipurdi jale. iz. (Amodioa eta sexua) maricón.

ipurdifrontoi. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) culón/a. 1. Oso ipurdi handia dutenei esaten zaien gutxiespeneko iraina. (I)

ipurgarbitzaile. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) lameculos, pelota, pelotillero/a. Gauzak gehiegi laudatzen dituen pertsona eta, gainera, bere onerako. Egunen baten nagusixan frakei pegauta geratu bihar haiz, ipurgarbitzaillioi! (BB)

ipurloka. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) inquieto, culo inquieto/a. Leku batean geldirik egon ezin dena. Egon hadi geldik, ipurlokioi! (BB)

ipurrigar. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) estrecho/a, de culo enjuto. Ipurdi estuko pertsona. Bata atzebikotxa, bestia ipurrigarra; anaiak direnik be ez jone emoten. (BB)

ipurtandi. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) culón/a. Ipurdi masailak handiak dituena.

ipurterre. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cascarrabias, irritable, borde, nervioso/a. Haserretzeko edo kezkatzeko gauza gutxi behar izaten duena.

ipurtestu. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) estrecho/a, de culo enjuto. Ipurdi estuko pertsona.

ipurtzuloaño eon. ad. (Bestelakoak) estar hasta las cartolas de comida o bebida.

ipurzale. iz. (Amodioa eta sexua) maricón.

irentsi. adj., ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) devorar, tragar la comida, envidioso/a. Jatekoa azkar jan, ia kalte egiteko moduan. Hik jan ez dok jaten, hik iruntsi egitten dok. (BB)

irkin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) agarrado/a, tacaño/a. Duena beretzako gordetzen duena.

irutxur egin. ad. (Bestelakoak) hacer tongo. Zerbait jokoan egon eta arerioari irabazten utzi. (BB) Ez egik pelotari horren alde jokatu, irutxur egitten jok sarri-eta.

isatsandi. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Amodioa eta sexua) pedazo de polla. 1. Zakil handia duen gizonezkoa. (I)

isatsdun. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak), (Amodioa eta sexua) pedazo de polla. 1. Zakil handia duen gizonezkoa. (I)

isipu. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila. Han jauan isipua etara eta txiza egiñan hormara. (BB)

isipua gogortu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

itxuragabeko. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) pintas, amorfo/a. Itxura eskasekoa edo itsusia.

itzontzikerik esan. ad. (Haserrearen adierazleak) venir con tonterías.

jai euki. ad. (Bestelakoak) no haber nada que rascar. Ezertarako aukerarik ez eduki. Hau penaltixau atezaiñak ez bajok geratzen, guriak egin jok, benetan jai jakagu partidua irabazteko. (BB)

jaiki. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa, presumido/a, arrogante. Bere ustetan besteak baino gehiago dena.

jainkotxiki. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sabiondo. 1. Bere ustez, beti arrazoia duena, dena dakiena. "Hi bai haizela jainkottikia! Zer uste duk hirea bakarrik dela ala?" (I).

jakile. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) comilón/a. 1. Asko jaten duena. Tripontzia. (I)

jale. iz. (Amodioa eta sexua) ligón, ligona.

jan. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

jankaye. iz. (Bestelakoak) comilona.

jantxakur. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) gorrón, chupóptero/a, parásito. Besteren kontura ibiltzen den edo bizi den pertsona. Politiko jende hori dana jantxakurrek dittuk. (AZK)

japu. iz. (Bestelakoak) japo.

jaregin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) desgarbado/a, dejado/a. Norberaren itxurari edo eginbeharrei erraz uzten diona. Hain jareiña izetia! Danari laga jotsak; begiratik ze ule griña eta erropa jira darabillen. (BB)

jo. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

jolasean ibili. ad. (Amodioa eta sexua) meter mano, hacer carantoñas. Pertsona biren artean laztandu, maite egin...

Jorgek egunonak emon. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu. Gaur goizeko zazpiretan Jorgek egunonak emon jostazak izarapetik. (BB)

jorra. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza. Mozkorra.

jota. adlg. (Bestelakoak) hecho polvo, para el arrastre, jodido/a.

jota egon. ad. (Bestelakoak) estar hecho/a polvo. Fisikoki nekatuta, gorputz txarreko edo moral bajuarekin egon. Atzo neskiakin apartau nitzuan eta jota najaok, ez jakat barriketarako gogorik. (BB)

jota-jota. iz. (Amodioa eta sexua) semental, macho ibérico. Beti larrutan dabilen gizonezkoa. Hor jatok gure jota-jotia gaba edarra pasauta. (BB)

jotama. ad. (Bestelakoak) flipar.

joxe-joxepa. iz., adj. (Amodioa eta sexua) lesbiana. Emakume homosexuala. Gizonakin hamar urtian bizi eta gero, konturau zan joxe-joxepia zala. (BB)

junde eon. ad. (Bestelakoak) estar en la luna.

kabitu ezin. iz. (Bestelakoak) inquietud.

kaiku. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a, insignificante. Pertsona ergela.

kaikutzar. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. 1. Ergel handia. Oso adimen gutxiko pertsona. (I)

kaka. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza.

kaka. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, parranda osteko ondoeza.

kaka bildu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, pillar(se) un pedo, agarrarse un pedo. Mozkortu.

kaka biltzea biali. ad. (Haserrearen adierazleak) mandar a la mierda.

kaka burutik behera egin. ad. (Bestelakoak) reirse a la cara, mofarse. Batek besteari nahi duen guztia egin. Honek mutiko zapuok adarra jo ez, kaka burutik behera egitten joskune. (BB)

kaka egina egon. ad. (Bestelakoak) estar depre.

kaka eman. ad. (Bestelakoak) dar la brasa.

kaka praketan egin. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) rajarse, acojonarse, achantarse. Egoera larri batean edo estutasunean atzera egin edo beldurtu.

kaka-mutiko. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) niñato/a, crío/a. Oraindik ume dena, nerabe izatera iristen ez dena. Zelan edango jok horrek kalimotxua? Kakamutikua dok barren! (BB)

kaka-ume. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) niñato/a, crío/a. Oraindik ume dena, nerabe izatera iristen ez dena.

kakahuts. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) necio/a, insignificante. 1. Ezertarako balio ez duena. (I)

kakaiñero. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) acojonado/a, miedica, cagado/a, achantado/a. Beldur handia duen pertsona.

kakanarru. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) canijo/a, pequeñajo/a, enano/a. Garaieraz txikia dena. Hi, mutikua, zer egitten dok tabernan, ondiok barrara be ez haiz aillegatzen-eta? Kanpora, kakanarruori! (BB)

kakañea bidali. ad. (Haserrearen adierazleak) mandar a la mierda.

kakaneskatila. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) niñato/a, crío/a. Oraindik ume dena, nerabe izatera iristen ez dena.

kakapirri. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) inquieto, impaciente, culo inquieto/a. 1- Leku batean geldirik egon ezin dena edo lasai egoten ez dakiena. 2- Pazientziarik ez duena.

kakati. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) acojonado/a, miedica, cagado/a, achantado/a, cobarde, gallina. Erraz beldurtzen den pertsona. Zezenan aurrian hire kantzontzilluak ikustekuak izango dittuk, kakatixori! (BB)

kakazorro. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) asqueroso/a. 1. Pertsona nardagarria, nazkagarria. (I)

kakin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) acojonado/a, miedica, cagado/a, achantado/a. Erraz beldurtzen den pertsona.

kako. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) napia aguileña, napia. Sudurra (batez ere handia edo okerra denean erabiltzen da). Horrek zaukek kakue! (AZK)

kale emon. ad. (Amodioa eta sexua) dar calabazas, largar. Norbaitek besteari nahi duena ukatu, batez ere ligatze kontuetan.

kale txakur. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) golfo/a. Bizi osoa kalean ematen duena. Hamalau urte bete orduko kale txakur galanta zuan hori. (BB)

kalekume. iz. (Bestelakoak) urbanita. Hirian edo herri handian jaiotakoa. Kalekumiak dittun horrek, ez jakiñe "pagua" eta "haritza" zein zein dan esaten. (BB)

kankailu/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) torpe, desgarbado/a, grandullón/a. Pertsona handia eta ibilkeraz baldarra. Horrek gangailluorrek dakan itxuriakin gutxienez saskibaloiko jokalarixa izango don. (BB)

kankar. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza.

kanpaia jo. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

kanpin denda egin. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

kanpin egon. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

kanpolarrosa. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) obsequioso/a con los de fuera de casa. Etxetik kanpora portaera zintzo eta atsegina duena; etxean, aldiz, erabat aurkakoa. Kalian gizon atsegiña zuan, baiña etxian bizimodu ona ez jotsak emon andriari. Kanpolarrosia izan, besteik ez jaok hamen! (BB)

karakari. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bulloso/a. 1. Isilik egoten ez dakiena. (I)

kardantxilo. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) loro, cotorro/a, charlatán/a, parlanchín/a. Hitz jario handia duena.

kardatx. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) nudo (del pelo).

kargatuta. adlg. (Amodioa eta sexua) preñada, con el bombo. Haurdun. Hamaxei urtekin kargaute geldiu den. (AZK)

kargau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Mozkortu. Sapaturo bezela, etxea kargaute. (AZK)

karkara. iz. (Bestelakoak) callejuela.

karkaxa. iz. (Bestelakoak) japo.

kartutxo. iz. (Amodioa eta sexua) tampón. Tanpaxa. Tio Ameriketatik etorri jatan, eta kartutxo eta guzti urten jonat kalera. (BB)

kaskagogor. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, terco/a, tozudo/a, cabezota, testarudo/a, duro de mollera. Bereari eusten diona nahiz eta arrazoirik ez eduki. Kaskagogorra haiz, neska! hori ez den hola!

kaskajo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) ligero/-a de cascos, insensato/a, majadero/a. Kaskarin eta kirten samarra.

kaskamotz. iz. (Bestelakoak) cabeza rapada, skin. Ilea zerora moztuta ibiltzen dena; ziutateko tribu bat. Kaskamotzak izan zittuan morua egurtu ebenak. (BB)

kaskarin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos. Ganora gutxiz eta arinkeriaz jokatzen duena.

kaskauta egon. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar pirado, estar como una cabra. Erotuta egon. Ertzaiñen aurrin goma-orruk atatzen ibili dek Jon. Hori kaskaute ziok!

kaskazu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, cabezota, ser cabezota.

kasketaldixa emon. ad. (Bestelakoak) darle el punto, cruzársele los cables. Buruan sartutako kapritxo edo bitxikeria bat egiteko bidean jarri. Kasketaldixa emon eta urtebete jaroiak etxian sartuta, urten barik. (BB)

kasketoso. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, terco/a, tozudo/a, cabezota, testarudo/a, duro de mollera. Bereari eusten diona nahiz eta arrazoirik ez eduki.

katamilla. iz. (Bestelakoak) lio.

katar. iz. (Amodioa eta sexua) ligón. Asko ligatzen duen edo ligatzea asko gustatzen zaion mutila. Neska bat inguruan ikusi orduko, hor dok gure katarra. (BB)

kaxkarri. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) asqueroso/a. 1. Zikin eta zarpail ibiltzen dena. (I)

kazkar. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) melón, cabeza, pelota. Burua, buru hezurra.

kazkarreko. iz. (Haserrearen adierazleak), (Bestelakoak) colleja, coscorrón. Buruan hartu edo emandako kolpea.

kedarria baiño baltzagua. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) más negro que los cojones de un grillo. Larru azal beltzaranekoa. Ordubete solariumian egin, eta kedarria baiño baltzagua urten juan Mikelek. (BB)

keiana egin. ad. (Bestelakoak) darse el piro, largarse, esfumarse. Alde egin. Pikoluak atzetik eta keiana egin jok kalian behera. (BB)

kerten. iz. (Amodioa eta sexua) polla dura, pedazo de polla. Gogortuta dagoen zakila. Normalean tamaina handikoa denean erabiltzen da. Atzo pornua ikusten egon giñuazen eta harek morroiak jakan kertena! (BB)

keto. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo, sin sangre, latoso/a, molesto/a. 1- Geldo, motel. 2- Nekagarri, gogaikarri. (BGP)

kider. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

kikil. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) acojonado/a, miedica, cagado/a, achantado/a, cobarde, gallina. (Mugitzeko) adorerik ez duena. (BGP)

kikili usaina. iz. (Bestelakoak) olor a tigre, olor a humanidad. Izerdi usaina. Horrek aurrekuorrek astebete jaroiak dutxau barik. Hori dok kikili usaiña! (BB)

kilin. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sibarita, sin sangre. 1. Ganora gabekoa. 2. Janariarekin muturtxuri eta mizkina dena. "Hau dok hau neska kilina!" (I)

kinkiña jota egon. ad. (Bestelakoak) estar a punto de palmarla, quedarle dos telediarios, estar en las últimas. Hilzorian egon.

kintalapollan. adlg. (Bestelakoak) en el quinto pino.

kirten. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bruto/a, ligero/-a de cascos, gamberro/a, insensato/a, majadero/a. 1- Ergela, adimen gutxikoa. 2- Izaeraz zakarra dena.

klentxo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) peta, canuto, porro.

koipelustre. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) descuidado/a, dejado/a, cerdo/a, mugriento/a, cochino/a, sucio/a. Fardel, narras eta zikina. (BGP)

koipetsu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) baboso/a. Gozoa izan nahi eta higuingarria besterik ez dena.

koipezto. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, mugriento/a, cochambroso/a, cochino/a, sucio/a. Ugerdo zikina. (BGP)

koitadu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bobalicón/a, ingenuo/a, alelado/a, pringado/a, desgraciado/a. 1-Maleziarik gabekoa eta lasaia. 2-Zorte txarra iza(te)n duena edo besteen mende egon ohi dena.

koittak kontau. ad. (Bestelakoak) contar penas. Norbere penak kontatu.

kokolo/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, alelado/a, bobo/a. Adimen gutxi duen pertsona. Kokolua izatia hori dok! Emongo nixkio pare bat belarrondoko espabillatzeko. (BB)

kokoteko. iz. (Haserrearen adierazleak), (Bestelakoak) colleja, coscorrón. Kokotean hartzen edo ematen den kolpea. Ez neban gehixago aguantatzen eta kokoteko bat emon dotsat!

kokoteraino egin/jarri. ad. (Haserrearen adierazleak) cabrear, poner hasta las pelotas, inflar los huevos, poner hasta el moño. Lasai dagoena urduri eta haserre jarri.

kontakatilu. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a, chivato/a, correveidile, soplón/a, acusica. Salataria.

kontrabista. iz., adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) bizco/a, virojo/a. Begi-okerra. (BGP)

Kontulari. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cotorro/a. 1. Berritsua, kontakatilua. (I)

kopaua egin. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) jamar algo. Zerbait jan. Kopaua egingo jonau? Ordua badon, gaiñera, tripa zorrixak jakanaraz. (BB)

kopetadun. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sinvergüenza. 1. Kopeta handia duena. Ausartegia dena. Lotsagabea. (I)

kopetaundi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sinvergüenza. 1. Lotsagabea. (I)

koplekin etorri. ad. (Bestelakoak) venir con chorradas, venir con tonterías, andar con chorradas, andar con cuentos. Ipuinekin edo garrantzi gutxiko kontuekin etorri edo ibili. Ez hadi koplekin etorri eta serixo ekin aurrian dakanari. (BB)

kopletan ibili. ad. (Bestelakoak) venir con chorradas, venir con tonterías, andar con chorradas, andar con cuentos. Ipuinekin edo garrantzi gutxiko kontuekin etorri edo ibili.

korritu. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Orgasmora iritsi.

koskabilluak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak. Ura hotza jauan eta koskabilluak nun direnik be ez! (BB) Holako lasaitasunekin bizi leike, moteil. Hoixek dittuk koskabiluk! (AZK)

koskabilluak zimurtu. ad. (Bestelakoak) rajarse, acojonarse, achantarse, echarse para atrás. Egoera larri batean edo estutasunean atzera egin. Harro usaiñekin etorri dok, baiña harek morroiak aurrian ikusi orduko, majo zimurtu jakozak koskabilluak. (BB)

koskorrak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak. Baloiek juxtu koskorretan eman zixon. (AZK)

koskorrak ikutu. ad. (Haserrearen adierazleak) tocar los cojones. Intentzio txarrarekin zirikatu edo lata eman.

koskorreko. iz. (Haserrearen adierazleak), (Bestelakoak) colleja, coscorrón. Buru hezurrean eman edo hartutako kolpea. Oiñ´e hartu du koskorrekue leixukin. (AZK)

koskorretako. iz. (Haserrearen adierazleak), (Bestelakoak) colleja, coscorrón. Buruan eman edo hartutako kolpea. Koskorretako galanta hartu du atin kontra. (AZK)

koskorretakoa hartu. ad. (Bestelakoak) llevarse una hostia. Zerbait gaizki ateratzearen ondorioz atsekabea sortu. Lanetik bota zebenin kriston koskorretakue hartu zun.

koskorretaraino. adlg. (Haserrearen adierazleak) hasta los huevos, hasta lo/as mismísimos/as, hasta las pelotas. Leporaino, nazka-nazka eginda.

kriston atsuak. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska onak edo itxurazkoak.

kriston besta bota/in. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga, cascarse una buena.

kriston fallua euki. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar para Tudela, estar como una cabra.

kriston ganadue. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

kriston gixauakin ibili. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkortuta egon/ibili.

kriston paketia bildu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) pillar(se) un pedo, agarrarse un pedo. Mozkortu.

kristona bota. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga, cascarse una buena. Parranda handia egin.

kristona harrapatu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo.

kristonak entzun. ad. (Haserrearen adierazleak) oir las de dios. Norberaren kontra haserre esandakoak entzun. Kristonak entzun jittunan Mikelek Gaztetxeko batzarrian; izan be, ahozabal bat don-eta. (BB)

kristonak esan. ad. (Haserrearen adierazleak) decir las de dios, montar un pollo, montar el chocho. Norbaiten kontra, zeharo haserretuta, handiak esan.

kukua entzun ez. ad. (Bestelakoak) estar a punto de palmarla, quedarle dos telediarios, estar en las últimas. Hilzorian egon. Ez jakiñat horrek kukurik entzungo daben aurten. (BB)

kulape emon. ad. (Amodioa eta sexua) dar calabazas, largar. Norbaitek besteari nahi duena ukatu, batez ere ligatze kontuetan.

Kusin. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sibarita. 1. Gutxi jaten duena. (I)

labea berotu. ad. (Amodioa eta sexua) excitar, calentar. Emakumezkoa sexurako gogoz jarri, berotu.

lafiau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, colocarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Burua garbi ez eduki alkohol larregi edategatik edo beste zerbaitegatik. - Zer moduz Oñatiko San Migeletan? - Betikua, ligau gutxi eta lafiada edarra harrapau. (BB)

lala. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sin sangre. 1. Gatzik gabekoa. (I)

lanberri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) vago/a, vagoneta. Beti lanez aldatzen ari delako, alferra den norbait definitzeko adjektiboa.

langa. iz. (Amodioa eta sexua) polla dura, pedazo de polla. Gogortuta dagoen zakila. Normalean tamaina handikoa denean erabiltzen da.

lapiko. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. Kaikua, tentela. Beti negarrez hao, lapiko! (AZK)

lapikotxiki. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chivato/a, correveidile, soplón/a, acusica. Kontakatilua. Ixildu hai, lapikotxiki! (AZK)

lapur bilddurrik barik juan. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) ir doblado/a. Mozkor-mozkor eginda joan.

larru sendo. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) jeta, descarado/a. Pertsona bihurri eta lotsa gutxikoa.

larrua jo. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar.

larrutan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

larrutu. ad. (Haserrearen adierazleak) poner a caldo a alguien.

lataputero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) latoso/a. Ez hai izen lataputerue, ta alde ein zak hamendik!

lataputie emon. ad. (Bestelakoak) dar la brasa.

latza. adj., int. (Pozaren adierazleak edo positiboak izan daitezkeenak) flipante, guay. Ona, sekulakoa, mundiala. Festie latza jun hunan. (AZK)

latza bota/in. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga, cascarse una buena.

lazki. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, mugriento/a, cochino/a, sucio/a. Zikina. (BGP)

laztana. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

legatza harrapatu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Mozkortu.

lehor. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, borde, agarrado/a, tacaño/a, seco/a, soso/a. 1- Duena beretzako gordetzen duena. 2- Jarrera atseginik erakusten ez duena. 3- Geldoa edo ekintzak egitera animatzen ez dena. Zegamako festata jun giñen ta dantza pillo bat ein gendun, baiñe nere gizon hau polborie baiño lehorro zan ba, ta ez zun bate dantzaik ein. Oiñ´e leheno bezelakotxe lehorra da; ez da ezertako animatzen! (AZK)

leka galantakin joan. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkortuta egon/ibili. Leka galantakin doie hori.

lekutan egon. ad. (Bestelakoak) en el quinto pino.

lekuz kanpo egon. ad. (Amodioa eta sexua) ir de carabina, ir de sujetavelas.

lelo/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, alelado/a, bobo/a. Adimen gutxi duen pertsona.

lepo. adlg. (Bestelakoak) a saco, mogollón. Asko. Eran ta jan, lepo ein gendun. (AZK) Kristona izan dek! Lepo gustau zitek herriko taldien kontziertue!

lepo jarri. ad. (Bestelakoak) ponerse las botas comiendo.

lepoaño inda eon. ad. (Bestelakoak) estar hasta las cartolas de comida o bebida.

lepoker. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cotilla. 1. Besteek zer egiten duten jakin nahian dabilena. (I)

lerdo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, bobo/a, ligero/-a de cascos, atontado/a, lerdo/a. Tontoa, kaikua. Lerdue zea ba, beti txorakei iguelak eitten ibiltzen zea. (AZK)

likits. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) falso/a, sucio/a, salido/a, obsceno/a, lascivo/a.

litrada. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) botellón, litronas.

litroak. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) botellón, litronas.

litxarrero. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) goloso/a, chorizo, mangui, ladronzuelo/a. 1- Ganora gutxirekin jaten duena, desorduetan eta, gehienbat, gozokiak. 2- Lapur txikia. 1- Zer zabizie hor armarixuan, letxarreruok? 2- Ez dok hori, ez, bankuetxe batera lapurretara juango; beti iblliko dok frutia, kolonia eta holakuak osten. Letxarrerua dok-eta! (BB)

lizun. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) sucio/a, salido/a, obsceno/a, lascivo/a.

lohi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) sucio/a, salido/a, obsceno/a, lascivo/a.

loran egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar buena una chica. Oso ederra edo erakargarria izan emakumea. Berrogei urte eukiko jittuan, baiña oindio loran jaon. (BB)

lorrin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) torpe, sucio/a, chapucero/a. Gauzak trakets eta zikin egiten dituena. (BGP)

lortu. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar.

lotsabako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) jeta, descarado/a, sinvergüenza. Lotsa gutxiko pertsona. Hori don izateko lotsabakua, amari be barre egitten jotsan horrek! (BB)

lotsagabe. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) jeta, descarado/a, sinvergüenza. Lotsa gutxiko pertsona.

lumitara jun. ad. (Amodioa eta sexua) ir de putas.

lupu. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) falso/a, ruin, mezquino/a. Azpijokoan dabilena. Argi horrekin, lupu bat besteik ez dok-eta. (BB)

lur azpiyan eon. ad. (Bestelakoak) estar depre.

mainontzi. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) llorica. 1. Marruz eta negarrez, mainak eginez aritzen dena. (I)

maiñoso/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) llorica, llorón/a. Negar handiak egiten dituena (umeekin erabiltzen da batez ere). Hi umetan maiñoso bat hintzan, batez be gabaz. (BB)

maitale. iz. (Amodioa eta sexua) amante.

maitea. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

makailu hazur. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) flacucho/a, palillo, alambre. Argal-argala dena. (BGP)

makal. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) enclenque. Indar gutxi duena, ahula. Ene, makala da, ba! Ezertako kemenik ez dauke. (AZK)

makatz. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza. Mozkorra.

makatzian ibili. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkorra egon/ibili.

makera. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, cochino/a, guarro/a. Urdama. (BGP)

makerazar. iz., adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) grandullón/a. Andre handia. (BGP)

manbo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) marcha. Parranda-giro ona. Hi, gaur erten ber al den? Kriston manbue zion!

manbue bota. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga, cascarse una buena.

mandaeuli. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) plasta, plomo, pesado/a. Pertsona astuna.

mantar. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) torpe, desgarbado/a. Zarpaila, trauskila. (BGP)

marduria ipiñi. ad. (Bestelakoak) ponerse silicona. Betegarria jarri gorputzean. Horren neskiorren gorputza gustau? Dana marduria dok barren! (BB)

mari-maistra. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) marisabidilla. Besteei irakaspenak ematea edo gauzak bere erara egitea gustatzen zaion emakumezkoa. Agintzea gustatzen zaionari ere esaten zaio. Pentsatzen du beti bearek nahi duna ein ber deula. Mari-maixtra hutse da. (AZK)

mari-matraka. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) torpe, revoltosa. Geldirik egoten ez den neska, bazterrak nahasten ibiltzen dena. Eskolan formalagua izango haiz hi, marimatrakiori! (BB)

maribuztan. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) chica fácil. 1. Mutilen atzetik dabilena. (I)

marifesta. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga. 1. Festaz festa dabilenan. (I)

marihandi. iz., adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) grandullón/a. Emakume oso handia, kankaila. (BGP)

marijuana. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) marihuana. Marihuana belarra. Hiru marijuana landaratik kriston poltsakadia etara jon Mikelek. (BB)

marikupel. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachuzo/a. 1. Asko edaten duenari esan ohi zaio. (I)

marimutil. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) marichico. Mutilen joerak dituen neskari esan ohi zaio. Haixen ama marimutille ta takarra da, ba! (AZK)

marisarjentu. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) mandona. Agintzea asko gustatzen zion emakumezkoa. Hori dok izateko marisarjentua; danak hartzen jittuk mendian. (BB)

marmarti. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) gruñón/a. Beti marmarrean edo kexu dabilena.

marmitak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak. Hik dauzkek marmittek, moteill!

marmitak hustu. ad. (Amodioa eta sexua) correrse. Hazia isuri.

martxantera. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) revoltosa. Geldirik egoten ez den neska, bazterrak nahasten ibiltzen dena.

masailekoa eman. ad. (Haserrearen adierazleak) dar un sopapo, dar una bofetada, dar una torta. Eskua zabal-zabalik dela, masailean zaplada eman.

masusta galanta ebatu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Mozkortu.

material ona. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

matraka. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) revoltosa. Geldirik egoten ez den neska, bazterrak nahasten ibiltzen dena.

maxiatu. ad. (Bestelakoak) poner a caldo a alguien, chascarrillear, cotillear. Norbaiten gainean gaizki esaka edo haren kontu pertsonalen inguruan hizketan ibili, bera aurrean ez dagoenean. Hoixek maxixau besteik ez debe eitten. (AZK)

meladie harrapau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Mozkortu. Atzo´re sagardoteire jun ta meladie harrapau giñian. (AZK)

melaute ibili/joan. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) ir doblado/a. Mozkor-mozkor eginda joan/ibili. Ardo potzo galanta ean ta dana melaute azaldu zan etxea. (AZK)

melenga. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) empalagoso/a. Gozoaren gozoz, gogaikarria dena. Hori don izateko melengia! Dan gozuakin eulixak be gogaittuko littuke. (BB)

melokotoi. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza. Mozkorra.

melokotoia euki. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkorra egon/ibili.

memelo/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, torpe, alelado/a, bobo/a, insustancial. 1- Adimen gutxi duen pertsona. 2- Bizitasunik ez duen pertsona.

merkezurrean ibili. ad. (Bestelakoak) andar con tacañería, andar con roñería. Zuhurkerian ibili. Beti merkexurrin ibiltzen da pezeta bat nundik ateako. (AZK)

metaziri. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

mihibiko. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) falso/a. 1. Faltsu samarra. (I)

mihigabe. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) callado/a. 1.Beti isilik egoten dena. (I)

mihiluze. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chivato/a. 1. Gauzak, ezin gordean, edozein tokitan zabaltzen dituena. (I)

mihizital. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. 1. Hitzen bitartez besteen kaltea bilatzen duena. (I)

mika. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) de mal comer, melindroso/a. Jatekoarekin berezia den pertsona. Beti platerran bueltan zeoze lagatzeu mike horrek. (AZK)

mikroondas. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) calentorro/a, calientapollas. Beti sexurako prest dagoena.

miku. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) llorica, llorón/a. Negar handiak egiten dituena.

milinga. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) débil. 1. Makal edo indarrik gabea. (I)

mingainbeltz. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. 1. Hitz zikin eta lohiez mintzo dena. (I)

mingainluze. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chivato/a. 1. Sekreturik gordetzen ez dakienari esaten zio. (I)

mizkin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Haserrearen adierazleak) de mal comer, melindroso/a, callado/a, antisocial. 1.Oso gutxi jaten duen pertsona, eta ez edozer. 2. Beti isilik dagoena, jendeareakin egotea maite ez duena. Umetan mizkiña zuan jaten, baiña kankaillu ederra egin dok. (BB)

mokodun. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) charlatán/a, narigudo/a, narizotas. 1. Sudur edota kokots luzea duena. 2. Berritsua. (I)

mokofin. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sibarita. Beti onetik eta gozo jaten duena.

mokogoxo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sibarita. 1. Bere gutiziak, besterik ez, jaten dituena. (I)

mokoker. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. 1. Gauzak erdizka eta modu txarrean esaten dituena. (I)

mokolo/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, alelado/a, bobo/a. Adimen gutxi duen pertsona.

mokordoustel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malo/a. 1. Pertsona gaizto eta ustela. Ustelkerietarako besterik balio ez duena. (I)

mokoti. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) mocoso/a. Mukiak dariola dabilena. (BGP)

mokozikin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malhablado/a. 1. Zikin eta zabar mintzo dena. (I)

moldakaitz. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) torpe, desmañado/a, poco hábil. Edozein jarduera ikasten zailtasunak dituena edo jarduerak zuzen eta behar den moduan egiten ez dituena. Unibersidadian ibillittakua izango dok, baiña holako moldakatxik ezin leikek topau hasi Bilbon eta Donostiara bittartian. (BB)

moldegabe. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) torpe. 1. Traketsa oso. (I)

moloton antza. iz., adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) gordo/a, gordinflón/a. Lodia. (BGP)

momorro. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) callado/a. 1. Isila, maltzurra. (I)

mormosiñuan ibili. ad. (Bestelakoak) poner a caldo a alguien, chascarrillear, cotillear. Norbaiten gainean gaizki esaka edo haren kontu pertsonalen inguruan hizketan ibili, bera aurrean ez dagoenean.

mormoxetan ibili. ad. (Bestelakoak) poner a caldo a alguien, chascarrillear, cotillear. Norbaiten gainean gaizki esaka edo haren kontu pertsonalen inguruan hizketan ibili, bera aurrean ez dagoenean. Mormoxetan ibiltzia baiño hobe dok gauzak bihar diren lekuan eta danon aurrian esatia. (BB)

mostrongona. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tosca, seria. Kopeta iluna izaten duena edo beti serio egoten dena. Hori don mostrongonia, ikustiak be bilddurra emoten jon. (BB)

mottel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo, soso/a, sin sangre. Gatz gutxiko pertsona.

motxin. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

motzolina. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) gordo/a, gordinflón/a. Gizena. (Neskekin erabiltzen da normalean) Neska motzolina batek erten zin atea. Harek zauken gerri-bueltie!

mozkorra bildu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse. Mozkortu.

mozkortzio. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachuzo/a. Asko edan ohi duenari esaten zaio. Oiñ´e eranin, ze mozkortzio haiz hi! (AZK)

mozolo/a. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. Pertsona ergela.

mukiak jan. ad. (Amodioa eta sexua) darse el lote, morrearse, comerse los mocos. Elkar musukatzen ibili. Hori dok moko jatia, laster paiñelua etara biharko juau. (BB)

mutiletan egin. ad. (Amodioa eta sexua) ligar. Mutilekin ligatu.

muturluze. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cotilla. 1. Muturra besteen gauzetan sartzeko ohitura duena. (I)

muturraldia eduki. ad. (Haserrearen adierazleak) estar de morros. Haserre egon. Gaur gurian muturrak egongo dittun bazkaltzeko; Mikelek jakan muturraldia! (BB)

muturtsu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tosca, seria. Kopeta iluna izaten duena edo beti serio egoten dena.

muturtxuri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sibarita, de mal comer. 1. Jale txarra. (I)

mutxikin. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) chicharra, pava. Haizpurutxu baten azkena. Pasaidak hori mutxikiñori atzazkal gustua hartu baiño lehen. (BB)

nagi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) vago/a, holgazán/-a, perezoso/a. Alferra.

ñañarro. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) enano/a. 1. Txiki samarra modu iraingarrian, gauza handirik ez den pertsona. (I)

nano. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) canijo/a, pequeñajo/a, enano/a. Garaieraz txikia dena.

nardatua. adj. (Haserrearen adierazleak) hasta los huevos.

narras. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) desgarbado/a, dejado/a, cerdo/a, sucio/a, guarro/a, marrano/a. 1. Norberaren itxurari edo eginbeharrei erraz uzten diona. 2. Pertsona zikina.

narrua emoten dabena. adj. (Amodioa eta sexua) echado/a para adelante. Beroa den pertsona.

negarti. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) llorica, llorón/a. Negar handiak egiten dituena.

neska anpolari. iz. (Amodioa eta sexua) tía buena, bombón. Neska ederra eta erakargarria.

neska/mutil katxarruak. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

neska/mutil puskak. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Neska edo mutil onak edo itxurazkoak.

neskatan egin. ad. (Amodioa eta sexua) ligar. Neskekin ligatu. Mutrikuko Madalenetan neskatan egittia erreza dala jiñuek. (BB)

ninfo. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) calentorro/a, calientapollas. Beti sexurako prest dagoena, sexu zalea.

ñirñirkari. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa. 1. Bere burua besteen aurrean goratzeko joera duena. (I)

norbaitek bere onetik irten. ad. (Haserrearen adierazleak) perder el temple. Pazientzia galdu. Neure onetik etaratzen najon potrozorri horrek. (BB)

norbaitek beste bat bere onetik atera. ad. (Haserrearen adierazleak) poner del hígado. Pazientzia galdu eragin. Mikel berekoi jartzen danian nere onetik etaratzen nau. (BB)

norbaitenak egin. ad. (Bestelakoak) no haber nada que rascar. Ezertarako aukerarik ez eduki.

norberanismo. iz. (Bestelakoak) alamb. Berekoikeria. Unibersidadian iñork be ez jittun apuntiak lagatzen; kriston norberanismua jaon. (BB)

obixpo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa. 1.Bere burua besteen gainetik nabarmendu nahi duenari esaten zaio. (I)

odolbako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo. Gatz gutxiko pertsona. (BGP)

odolbizi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) nervioso/a. 1. Edozein eginbeharrekorekin urduri jartzen dena. (I)

odolki. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

odolkia sartu. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

odoloste. iz. (Amodioa eta sexua) picha flácida. Biguna dagoen zakila. Hogeta hamar zerbeza edan ostian, ordua aillegau zanian, odolostia moduan najakan: haundi-haundixa, bigun-biguna eta bal-baltza. Ezetarako be ez! (BB)

odoltxar. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malo/a. 1. Pertsona gaizto eta zitala. (I)

ohaide. iz. (Amodioa eta sexua) amante. 1. Maitalea. (I)

oilar. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa. 1. Harroputza. (I)

oilargizon. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) miedica, cobarde. 1. Koldarra. (I)

ok egin. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar hasta las cartolas de comida o bebida, estar hasta las cejas. Jatekoarekin edo edatekoarekin bete. Ez juat beste garagardorik nahi, ok egin juat. (BB)

okil. iz. (Amodioa eta sexua) ligona. Asko ligatzen duen neska. Gaur ez jon azarik hartuko gure okillak, ondo preparauta etorri don erropa barrixekin. (BB)

olagarro. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pulpo. 1. Eskua sartuz, zirri egiten ibiltzen dena. "Kentzak esku hori nire hanka gainetik, olagarro horrek!"

ondo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, gehiegi jan-edan ostean izaten den ondoeza. Ondo pasau bai, baiñe hurrengo eguneko ondue´re latza jun hunan. (AZK) Ez zak ataa zarataik, faborez! Kriston ondue zaukeat!

ondo betebako lukainka. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) impaciente. 1. Pazientzia gutxiko pertsona. "Josetxuk ez du pazientziarik, ondo betebako lukainkie dozu!" (I)

ondorio. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, parranda osteko ondoeza.

onenak emonda egon. ad. (Bestelakoak) estar para el arrastre, estar para Tudela. Gauza edo pertsona batek sasoia pasatuta eduki. Mendiko bizikleta ederra izan dok, baiña hainbeste kilometro egin eta gero, onenak emonda jaok. (BB)

ospa egin. ad. (Bestelakoak) darse el piro, largarse. Alde egin.

oste. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) resaca, clavo. Biharamuna, parranda osteko ondoeza.

ostixena jo. ad. (Haserrearen adierazleak) tocar los cojones. Intentzio txarrarekin zirikatu edo lata eman. Hi, beste batena jun hai ostixena jotzea! (AZK)

Otxandixora pikutara bialdu. ad. (Haserrearen adierazleak) mandar a la mierda. Gauza edo pertsonaren bat zakar arbuiatu. (BB)

ozpindu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) amargado/a. 1. Umore garratzeko pertsona. (I)

panderoa jo. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

panparroi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa. 1. Harroputza. (I)

panpin. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) tía buena. 1. Emakume polita edo ederki apaindua. "Horiek neska panpinak!"

panpota. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) mozo/a. 1- Pertsona puztua edo sendoa dela adierazteko.

papalote. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) gordo/a, gordinflón/a. 1. Potolo samarra, lodikotea. (I)

papeljale. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) lameculos, pelota, pelotillero/a. Gauzak gehiegi laudatzen dituen pertsona eta, gainera, bere onerako. (BB)

paper erre. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) inútil, inútil. 1. Deus balio ez duena. (I)

parranda galanta bota. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga, cascarse una buena.

parrandazale. adj. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) juerguista. Parranda egitea asko gustatzen zaion pertsona.

partxisean aritu. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

pekotza egin. ad. (Bestelakoak) jiñar, echar un tordo. Kaka egin.

pepelontzo/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, alelado/a, bobo/a, atontado/a, lerdo/a. Memeloa. (BGP)

perka. iz. (Haserrearen adierazleak) colleja. Beste pertsona bati buruaren atzealdean eskuarekin ematen zaion kolpea.

petardo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) peta, canuto, porro. Porroa. Oiñ´e petardue eskun dula dao, kafie hartzen.

peto jo/egon. ad. (Bestelakoak) estar sin blanca, no tener pelas. Poltsikoan dirurik ez izan. Zentimoik´e etzaukenat, peto natxion / Nik peto jo diñat eta ezin diñat ezerre gehixo pagau. (AZK)

petral. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cascarrabias, irritable, borde. Erraz haserretzen den pertsona.

pigurebako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) pintas, amorfo/a. Itxura eskasekoa edo itsusia. (BGP)

piku. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua. Ha zuan ha pikua eta ez San Migeletakuak! (BB)

pikua siku euki. ad. (Amodioa eta sexua) ser estrecha. Hotza izan sexu kontuetan (emakumezkoa). Alperrik dok horren atzetik ibiltzia, burua berotu besterik ez dok egin bihar. Horrek pikua sikua jakak. (BB)

pikulittara bialdu. ad. (Haserrearen adierazleak) mandar a la mierda. Gauza edo pertsonaren bat zakar arbuiatu. Juatia jakak alkatiak pikulittara! Tabernak 01:30ian itxi? Zeiñen buruan sartzen dok hori? (BB)

pikupasa. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho. Alua. (BB)

pikutara bidali. ad. (Haserrearen adierazleak) mandar a la mierda. Gauza edo pertsonaren bat zakar arbuiatu. (BB)

pikutero/a. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chivato/a, correveidile, soplón/a, acusica. Salataria. Hi pikutero bat haiz; heu juan haiz irakasliagana kristala zeiñek apurtu daben esaten. (BB)

piper. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cascarrabias, borde. Pertsona errea, oso erraz haserretzen dena. Marisa maistrie piperra hunan behintzet! (AZK)

piperrik ere ez jakin. ad. (Bestelakoak) no tener ni puta idea. Ezer ez jakin.

pipertu. ad. (Haserrearen adierazleak) ponerse de mala leche, cabrearse, mosquearse. Jenio bizian jarri, haserretu. Pipertu ein den nerekin. (AZK)

pitilingorri. adj. (Amodioa eta sexua) cachondo/a. 1. Sexu harremanerarako beti prest dagoen gizonezkoari esaten zaio. (I)

pitobero. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) putero, calentorro/a, mujeriego/a. Beti sexurako prest dagoen gizonezkoa, sexu zalea.

pittin. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

pitxurri. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

piztia. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Haserrearen adierazleak) bestia, animal, ladronzuelo/a. 1.Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. 2. Lapurra

platano. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

ple egin. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar hasta las cartolas de comida o bebida, estar hasta las cejas. Jatekoarekin edo edatekoarekin bete. (BB)

popajole. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) maricón. 1. Marikoia, atzelaria.(I)

popaundi. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) culón/a. 1. Ipurdi handia duen emakumeari esaten zaio. " an, jan beldur barik, popaundi horrek!" (I)

popazale. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) maricón. 1. Marikoia, atzelaria. (I)

popero. iz., adj. (Amodioa eta sexua) afeminado, maricón. Gay. Hori don idiskua hori! Baiña ez jakanau zeregiñik, poperua don-eta. (BB)

porra. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) napia grande, tocha. Sudur handia. Horrek jakak porria! Oiñetakuekin baiño lehen surrakin joko leuke hormia. (BB)

porru eginda. adlg. (Bestelakoak) hecho polvo.

Pot eginda egon/gelditu. ad. (Bestelakoak) estar hecho/a polvo, estar para el arrastre. Nik ezin diñat gehixo, pott einde geldiu naun! (AZK)

potin. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) canijo/a, pequeñajo/a, enano/a. Txiki-txikia. (BGP)

potor. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua. Potor zuloaiño natxion lan honekin! (AZK)

potor zuloraino. adlg. (Haserrearen adierazleak) hasta lo/as mismísimos/as, hasta el coño. Leporaino, nazka-nazka eginda. Potor zuloaiño einde natxion hoinbeste fubolekin. (AZK)

potot(a). iz., adj. (Amodioa eta sexua) vago/a, potorro, chocho, coño, vagoneta. Alua.

potro-handi. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) huevón, calzonazos. Asko arduratzen edo larritzen ez den pertsona, lasaia.

potroak. iz. (Amodioa eta sexua) huevos, pelotas, cojones. Barrabilak.

potroak ukitu. ad. (Haserrearen adierazleak) tocar los cojones. Intentzio txarrarekin zirikatu edo lata eman.

potrojorran. adlg. (Bestelakoak) tocándose los huevos. Alferkerian, ezer egin gabe. Egun guztia potrojorran pasatzen dau horrek!

potroso. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) huevón, calzonazos, suertudo/a. Asko arduratzen edo larritzen ez den pertsona, lasaia.

potrotakoa hartu. ad. (Bestelakoak) llevarse una hostia. Zerbait gaizki ateratzearen ondorioz atsekabea sortu.

potrotaraino. adlg. (Haserrearen adierazleak) hasta los huevos, hasta lo/as mismísimos/as, hasta las pelotas. Leporaino, nazka-nazka eginda.

potrozorri. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) fastidioso/a, mosca cojonera, irritante. Amorrua edo asperdura sortu edo eragiten duena.

potruak zimurtu. ad. (Bestelakoak) rajarse, acojonarse, achantarse, echarse para atrás. Egoera larri batean edo estutasunean atzera egin. (BB)

pott inda eon. adlg. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar aplatanado/a, estar apalancado/a. Nik ezin diñat gehixo, pott einde geldiu naun. (AZK)

pottobero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) cachondo/a. 1. Sexu harremanetarako beti pronto dagoen emakumea. (I)

pottoka. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

pottola/o. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

pottolin. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

poxpolin. adj. (Amodioa eta sexua) tía buena, bombón. Neska ederra eta erakargarria.

prakanasai. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) huevón, calzonazos. Asko arduratzen edo larritzen ez den pertsona, lasaia.

pulpa-zakua emon. ad. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) estar gordo/a. Gizena egon.

purrunero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pedorro/a. 1. Ume puzkertia. (I)

purtzil. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) insignificante, cerdo/a, guarro/a, marrano/a, despreciable. 1. Narrasa. Hi haiz neska purtzille! (AZK) 2. Txikia, kaskarra, arbuiagarria. Ziztrina.

putakume. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) hijo de puta, cabrón, capullo.

putaseme. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) hijo de puta, cabrón, capullo.

putre. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) buitre, águila. Beti zain-zain dagoena, ligatzeari dagokionez.

puzkarrero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pedorro/a. 1. Puzker pila botatzen duena. (I)

puzkerretero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pedorro/a. Puzkerrak botatzen dituena.

sabelehor. adj. (Amodioa eta sexua) estéril. 1. Emakume antzua. (I)

sagua klikatu. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu.

saio. iz. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar.

saiua euki. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo. Larrua jo.

sakea eduki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) tener apetito. Jateko gogo handia eduki. Horrek zaukek sakie, katxapue bezela jarrikok. (AZK)

santa ageda kantatu. ad. (Amodioa eta sexua) cascarse una paja, masturbarse. Gizonezkoa masturbatu.

santuartu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) enchufado/a. Zerbaitetan aurrera egitea lortzen duena beste baten laguntzari esker. Bedeinkaziño guztiekin sartu zuen biharrian alkatiaren santuartu hori. (BB)

sarkor. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cotilla. 1.Sudurluzea, besteen arazoetan sartzen dena. (I)

sarnoso. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) deforme. 1. Aurpegian akatsak/deformazioak dituenari deitzen zaio.

sasiletrau. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sabiondo, listillo, pedante. Bere ustetan jakintsua dena eta jakintsu itxura egin nahi duena. Horrek sasiletrauorrek abadiak baiño berba haundixauak erabiltzen jittuk. Artaburua galanta, bai! (BB)

saskil. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) descuidado/a, cerdo/a, mugriento/a, cochambroso/a, cochino/a, sucio/a, guarro/a. Zikina, narrasa. (BGP)

saskilon(tzo/a). adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, cochino/a, sucio/a, guarro/a. Saskil handia. (BGP)

seitterdietan egon/euki. ad. (Amodioa eta sexua) ser estrecho. Zakila ez tentetu, hotza izan sexu kontuetan (gizonezkoa). Hau dok jiria! Gaba osua neska batekin ibilli eta erlojua beti seitterdietan. (BB)

sekulako besta bota/in. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga, cascarse una buena.

semaforogorri. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) mandona. 1. Dena galarazten duenari esaten zaio. (I)

senperrenak esan. ad. (Haserrearen adierazleak) decir las de dios.

sesioan ibili. ad. (Haserrearen adierazleak) estar de bronca. Eztabaidan jardun gogor.

siku. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) agarrado/a, tacaño/a, seco/a. 1- Duena beretzako gordetzen duena. 2- Jarrera atseginik erakusten ez duena. Hori don izateko sikua, dirua nahikua eta basuraik basura ibiltzen don jateko billa! (BB)

simaurpila. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) miedica, cobarde. 1. Kakatia, beldurtia. (I)

soberan egon. ad. (Amodioa eta sexua) ir de carabina, ir de sujetavelas.

soinubakar. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pesado/a, pelma. 1. Beti gauza bera errepikatzen duena. (I)

soman egon. ad. (Bestelakoak) estar al loro, estar atento/a. Erne egon. (BB)

sorgin. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) bruja. Izaera bihurri edo gaiztoko emakumea.

suak eta garrak hartuta egon. ad. (Haserrearen adierazleak) como un/a energúmeno/a. Oso haserre egon. San Prudentzioko bide kurutzian bape kulpa barik atzetik jo najuan aurreko autua, eta han urten juan txoferran aldamenekuak suak eta garrak hartuta. (BB)

subiak pikau. ad. (Amodioa eta sexua) estar preñada. Haurdun egon. Subiak pikauta jaok. Sei hillabetekua bai, gutxienez. (BB)

sudurra zuritu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) meterse una raya, meterse un tiro. Marra bat sartu. Edarra illaria jauan komunian sartzeko, surra zuri-zuri makillauta urtetzen juan jentiak. (BB)

sugemihi. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) mentiroso/a. 1. Hitz faltsuez mintzo dena. (I)

sugepozoin. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malo/a. 1. Gaizto samarra, zital handia. (I)

sur-handi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) narigudo/a, narizotas. Sudur handia duena. (BGP)

sur-kako. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) napia aguileña. Sudur okerra. Horren sur-kakua eta lorito baten pikua antzerakuak. (BB)

sur-karakote. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) napia aguileña. Sudur okerra. (EAH)

sur-makur. iz., adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) ganchudo/a, aguileño/a. Sudur okerra duena. (BGP)

susa. iz., adj. (Haserrearen adierazleak), (Bestelakoak) peleón/a.

susalbero. adj. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, cachondo/a. 1. Segituan susaltzen dena. Sexuañki bero-bero eginda egoten dena. (I)

susara egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar cachondo/a, estar caliente. Sexu gogoz egon. Emakumezkoentzat erabili izan da. Atso hoi susaa ziok.

susara jua. ad. (Amodioa eta sexua) estar caliente.

sustantzibako. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) sin sangre. 1. Geldoa, motela.

sutan jarri. ad. (Haserrearen adierazleak) cabrear, poner hasta las pelotas, inflar los huevos, poner hasta el moño. Lasai dagoena urduri eta haserre jarri.

sutu. ad. (Haserrearen adierazleak) cabrear, poner hasta las pelotas, inflar los huevos, poner hasta el moño. Asko haserretu.

takar. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, bruto/a, bestia, animal. 1. Abileziarik edo trebetasunik gabea. 2. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. Izaeraz zakarra. 1. Hi oso takarra haiz lan fin hauek eitteko! (AZK) 2. Hain da takarra, iñok ez dula nahi izeten bearekin jolasin ibili. (AZK)

taket. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. 1.Tentela, motela. (I)

talaian egon. ad. (Bestelakoak) estar al loro, estar atento/a. Erne egon. Talaixan egon biharko gaittun, bestela ez jonau txokolate berorik jango. (BB)

talo-aurpegi. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) cara de pastel. Aurpegi handi eta biribila. (BGP)

tarrapatari. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cagaprisas. 1. Beti korrika eta presaka dabilena. (I)

tarratero. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pedorro/a. 1. Uzkertia. (I)

tartail. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cochino/a, guarro/a.

tartaka. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) charlatán/a. 1. Berritsua, kalakaria. (I)

tartera zahar. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a. Mugimendu gutxikoa. (BGP)

tatan. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) insignificante. 1. Txikia, baliorik gabea. (I)

temati. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, terco/a, tozudo/a, cabezota, testarudo/a, duro de mollera. Bereari eusten diona nahiz eta arrazoirik ez eduki.

temoso. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, terco/a, tozudo/a, cabezota, testarudo/a, duro de mollera. Bereari eusten diona nahiz eta arrazoirik ez eduki.

tenker. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, cabezota, ser cabezota.

tente. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chulo, chuloputa, presumido/a, arrogante. Bere ustetan besteak baino gehiago dena.

tente jarri. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

tentel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, alelado/a, atontado/a.

tentetu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

tinba . iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) marcha. Parranda-giro ona. Tinba earra zeuan atzo!

tio Ameriketatik etorri. ad. (Amodioa eta sexua) venir la berza, bajar la regla. Hilekoa etorri. Bilddurtuta najaon. Oin dala hiru egun zonan etortzeko tio Ameriketatik, eta ez jakiñat abioia galdu-edo. (BB)

tipulaburu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos. 1. Txoriburua, ergela. (I)

tipulanegar. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) falso/a. 1. Negar faltsutan aritzen dena. (I)

tirtiri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) inquieto, guindilla, culo inquieto/a. Leku batean geldirik egon ezin dena. Ezin du geldik eon, tirtiri hutse da. (AZK)

tirue in arte jan. ad. (Bestelakoak) estar hasta las cartolas de comida o bebida.

titoli. iz., adj. (Amodioa eta sexua) afeminado. Maritxua. Igorri nesken gauzek, danak gustatzen zaizko. Hori titolixe dana! (AZK)

tongolari. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tramposo/a. 1. Tranpati samarra. (I)

tonto plantan. adlg. (Bestelakoak) sin darse cuenta. Akordatu/konturatu ere egin gabe. Tonto plantan mozkor galanta harrapau gendun. (AZK)

tontolapiko. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. Pertsona ergela. Tontolapikue haiz ba! Ez haiz festikin enteratzen! (AZK)

tope jarri. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu. Neska hue ikusi nunen tope jarri nitzen.

tortola. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

trabuko. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

trago batzuk hartu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) potear, ir de tragos. Trago batzuk hartzen goiez. Bazatoz?

trakets. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) torpe. Moldakaitza, baldarra; sotiltasunik edo dotoretasunik ez duena. Gauze danak geizki eitten dittuk, moteil! Hi baiño traketsoik ez diat iño ikusi. (AZK)

trankatente. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) mujeriego/a. 1. Nesketan aritzeko beti pronto dagoen gizona. (I)

tranpak ein. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) colocarse, chutarse, pegarse un viaje.

trauskil. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) torpe, desgarbado/a, basto/a. Moldakaitza, baldarra; sotiltasunik edo dotoretasunik ez duena. (BGP)

trenak ekarritako. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) extranjero/a. 1. Espainiatik etorritakoei deitzeko irainezko izengoitia. (I)

tripa-zorrixak euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) cantar las tripas. Goseak egon, eta horrela egonda tripek ateratzen duten zarata. Hamaikak aldera tripa-zorrixak martxan jartzen dittun. (BB)

tripotx. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) panza, barriga. Janarekin eta edanarekin hazitako tripa. Hi, tripotx earra erten dik!

tubi. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) rulo. Kokaina esnifatzeko tutua.

turulo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) rulo. Kokaina esnifatzeko tutua.

turuta. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) rulo. Kokaina esnifatzeko tutua.

tutik ere ez jakin. ad. (Bestelakoak) no tener ni puta idea. Ezer ez jakin. Hor jabik hori sasiletrauori dakixen moduan berba egitten, eta tautik be ez jakik. (BB)

txahala egin/bota. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) potar, echar la pela. Zerbaitek kalte egin eta sabelean daukaguna ahotik bota. Badakin, azkenengo traguak kalte egin eta txahala bota najonan etxera erretirau aurretik. (BB)

txakilletan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo. (BB)

txakur. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) picolo. 1. Espainiako poliziei ematen zaien irainezko izena. (I)

txakurkume. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) hijo de puta. 1. Putakume, sasikume, sasiko. (I)

txalanduta. adj. (Bestelakoak) mareado/a.

txankamehe. iz., adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) zanquivano/a, patilargo/a. Hanka meheak eta luzeak dituen pertsona. Gizurra dirudi, baiña frakak erosteko kriston arazuak eukitzen jittun hain txangamehia izanda. (BB)

txantxangorri. adj. (Pozaren adierazleak edo positiboak izan daitezkeenak) juguetón/a. 1. Jolasti samarra. (I)

txapapera bota. ad. (Amodioa eta sexua) dar marcha atrás. Txortan gabiltzanean, isuri baino lehen zakila atera. Txapel barik gebizan eta, azkenian, txapapera bota bihar. (BB)

txapel. iz. (Amodioa eta sexua) condón. Preserbatiboa. Etxetik kanpora txortan egittekotan, txapela ipiñi! (BB)

txapel oker. iz. (Bestelakoak) picolo.

txaplata. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, caharlatana, ligero/-a de cascos, atontado/a. 1. Ganora handirik gabe hitz egiten duen edo ganora handirik ez duen neska. 2. Hitz jario handia duen neska. Isilduko haiz, txaplatiori; inguru dana aspertu bihar don-eta. (BB)

txarnahi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) malo/a. 1. Besteekiko kaltea nahi duena. (I)

txarritto. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, mugriento/a, cochambroso/a, cochino/a, sucio/a, guarro/a. Ugerdo, zikina. (BGP)

txatxala. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos, atontado/a. Emakume kaskarina, oso argia ez dena. Isilik egon hadi, txatxaliori! (BB)

txatxar. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) canijo/a, pequeñajo/a, enano/a. Garaieraz txikia dena.

txatxolia euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) estar pedo, estar como una cuba. Mozkorra egon/ibili.

txepel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) insustancial. Bizitasunik ez duen pertsona. Horrek ez gatzik eta ez berakatzik, txepel hutsa don. (BB)

txepetx. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) canijo/a, pequeñajo/a, enano/a. Txiki-txikia dena. (BGP)

txerbel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) borrachuzo/a. 1. Mutur berotua, pixka bat edan duena baina mozkorturik ez dagoena. (I)

txerrama. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) guarro/a. 1. Zikina, lizun samarra den emakumea. Urdanga, emagaldua. (I)

txetu. ad. (Bestelakoak) cansarse.

txiki. iz. (Amodioa eta sexua) cari, chati/o. Maite duzunari zuzentzerakoan erabiltzen den hitz goxoa.

txikiteoa egin. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) potear, privar. Tabernarik taberna ardoak, zuritoak, mostoa... edaten ibili. Txikiteuan hamar txikito jo eta lapur bilddurrik barik joan giñuazen etxera. (BB)

txilibriskau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, colocarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Burua garbi ez eduki alkohol larregi edategatik edo beste zerbaitegatik. (BB)

tximak. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) greñas. Ile luze eta nahasia. Ezer ikusten dok horrekin tximokin? Ipiñik zinttaren bat edo zeozer. (BB)

tximiñua euki. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) tener mono. Atzotik erre barik dao eta tximiñua daka.

txingalari. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) follador/a. 1. Larrutan asko ibiltzen dena. (I)

txinparta. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) nervioso/a. 1. Bizi-bizia denari esaten zaio. (I)

txinpartak dariola egon. ad. (Haserrearen adierazleak) como un/a energúmeno/a. Oso haserre egon.

txintxarri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cotorro/a. 1. Asko eta ozenki mintzo dena. Berritsu eta alegera. (I)

txintxin. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

txipiroi. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

txipiroia garbitu. ad. (Amodioa eta sexua) masturbarse. Emakumezkoa masturbatu. Han ibili nintzonan atsaldian txipiroi garbitzen atzamarrakin, premiñia be bai gero! (BB)

txiringo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) garito, tasca. Guazemak hemendik, txiringue itxitte ziok eta!

txirri. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) peta, canuto, porro.

txirula. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

txirula jo. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

txispau. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) pillar el punto. Erdi mozkortu.

txitiak beste jan. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) comer como un pajarito. Oso gutxi jan. Bardin dok horrekin babak ipiñi, makarroiak edo azia, txitiak beste jaten jok-eta. (BB)

txitxarro. iz. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. Zakila.

txitxi. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

txiza belarrira egin. ad. (Bestelakoak) reirse a la cara, mofarse. Batek besteari nahi duen guztia egin. (BB)

txoixue. iz. (Bestelakoak) hacer tongo.

txolan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo. Haren txolan ein biharrak ez eukan akaburik. (BB)

txolin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos, atontado/a. Emakume kaskarina, oso argia ez dena.

txoriburu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos. Ganora gutxiz eta arinkeriaz jokatzen duena. Txoriburu galanta haiz hi! Autua zabalik laga eta giltzak aldian dittuala zinera juan? (BB)

txorikanta. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) chivato/a. 1. Besteen kontuak azaltzen dituena. (I)

txorimalo. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. Pertsona ergela.

txoriputa. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) buitre, águila. Beti zain-zain dagoena, ligatzeari dagokionez.

txoropito. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a. Leloa, zoroxka, zentzu edo adimen gutxikoa. Hi haiz txoripittue! (AZK)

txorrostada. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa. Hazia. Txorrostada-bankuan egon nitzuan martitzenian, eta edarto pagatzen juek. (BB)

txortan egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo. Hanka puntetan be egingo giñuke txortan; ha zuan beroaldixa! (BB)

txortxor. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) charlatán/a, parlanchín/a. Hitz jario handia duena.

txotxamen. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

txotxatu. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) envejecer antes de tiempo. Fisikoki edo pentsakeraz pertsona zaharkitu. (BB)

txotxolo/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, alelado/a, bobo/a, ligero/-a de cascos, lerdo/a. Buruarina, tonto samarra dena.

txubaskero. iz. (Amodioa eta sexua) condón. Preserbatiboa.

txupadie ein. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

txupatu. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada.

txupetoi. iz. (Amodioa eta sexua) chupón.

txuriki. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida.

txuriko. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida.

txurikote. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida.

txurroa busti. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

txutxo. iz. (Amodioa eta sexua) bollito. Pertsona polita eta erakargarria. Nor zonan hire aurrian eguana? Hori don hori txutxua! (BB)

ugerdo/a. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, mugriento/a, cochambroso/a, cochino/a, guarro/a. Ugerrez betea, zikina. (BGP)

ulezto. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) descuidado/a, dejado/a, desaliñado/a. Zapaztoa. (BGP)

ume iteko egon. ad. (Amodioa eta sexua) estar preñada. Haurdun egon.

ume-moko. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) niñato/a, crío/a. Oraindik ume dena, nerabe izatera iristen ez dena.

untxi. iz. (Amodioa eta sexua) potorro, chocho, coño. Alua.

urde. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, cochino/a, sucio/a, guarro/a.

urdezikin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cochino/a, guarro/a, malo/a.

uso-pase. iz. (Amodioa eta sexua) buen ganao, buen género. Uso-pasie dau gaur, itxurie.

ustel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) vago/a, vagoneta, malo/a. 1. Alfer handia. (BGP) 2. Pertsona makala. (AZK) 3. Faltsua. 4. Gaiztoa Beti kejatzen, ustela haiz ba! (AZK)

uzkerrontzi. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pedorro/a. Puzkerrak botatzen dituena.

uzkerti. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pedorro/a. Puzkerrak botatzen dituena. (BGP)

xagu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) travieso/a. 1. Bihurria, maltzurra... adierazteko erabiltzen den iraina. (I)

xaguxar. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) correrse una juerga. 1. Gautxori. Gauez bizia egiten duena. (I)

xakilixut. adj. (Amodioa eta sexua) follador/a. 1. Larrutarako beti prest dagoena. (I)

xamingoxo. iz. (Amodioa eta sexua) semen, lefa. Hazia.

xatelite. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) pesado/a, pelma. 1. Besteen inguruan jira-biraka dabilen matrakosoa. (I)

xehetuta egon. ad. (Bestelakoak) estar depre.

xemeikoik be egon . ad. (Bestelakoak) estar sin blanca, no tener pelas. Poltsikoan dirurik ez izan. Atzo gastau nitxian diruak eta gaur xemeikoik pe nitxiok.

xerbel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo, sin sangre. Gatz gutxiko pertsona.

xetume. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezón/a, cabezota, ser cabezota.

ximaur. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza.

xixko inda eon. ad. (Bestelakoak) estar depre.

xupositorio. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) acoplado/a. 1. Apurka-apurka toki edo lagunarte batean sartzen dena. (I)

xur. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) agarrado/a, tacaño/a, seco/a. Duena beretzako gordetzen duena. Zentimoik´e ez du barkatzen. Xurre da, ba! (AZK)

zakar. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) burro/a, torpe, bruto/a, bestia, animal. Bere jardueran burua gutxi eta, gehienetan, indarra erabiltzen duen pertsona. Izaeran leuntasunik ez duen pertsona. Geo ta zakarro dao gure hori! (AZK)

zakar. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) choja, pasta. Dirua. Horri eskau kajie ipintzeko, e! zakarra lepo zauken-da.

zakarrik ez euki. ad. (Bestelakoak) no tener pelas.

zakil. iz., adj. (Amodioa eta sexua) nabo, rabo, cipote, polla. 1. Buztana. 2. babalorea.

zakilkeitan ibili. ad. (Haserrearen adierazleak) venir con tonterías.

zakilmotz. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos. 1. Ergela. (I)

zaku-patata. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) gordo/a, gordinflón/a. Gizena. Negurako preparatzen ala? Zaku-patata tipua hartzen hasi haiz. (BB)

zaku-patatia emon. ad. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) estar gordo/a. Gizena egon. Zaku-patatia bezelaxe dago.

zakurraren ipurdira bidali. ad. (Haserrearen adierazleak) mandar a la mierda. Gauza edo pertsonaren bat zakar arbuiatu.

zale. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachuzo/a, juerguista. 1-Sarri mozkortzen dena. 2-Parrandan ibiltzea gustatzen zaiona.

zangarin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cagaprisas. 1. Beti korrika eta presaka dabilena. (I)

zangobihur. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) patizambo/a. 1. Hanka mehe eta okerrak dituenari esaten zaio. (I)

zanpan. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, ligero/-a de cascos, atontado/a. Oso argia ez den emakumezkoa. Zanpana haiz ba, neska! (AZK)

zantar. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Amodioa eta sexua) sucio/a, salido/a, obsceno/a, lascivo/a. 1- Gauza txarrak egiten dituena. (BGP) 2- Ez atsegina, zatarra, zikina. 3- Lizuna. Mendi altuen edurre, bota sutera egurre, alaba galanten amak mutil zantarren bildurre. (Bizkaiko kopla herrikoia)

zapaburu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezota, cabezón. 1. Buruhandia. Kaskagorra. (I)

zapazto. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) descuidado/a, dejado/a, desaliñado/a. Ulezto. (BGP)

zaplada eman. ad. (Haserrearen adierazleak) dar un sopapo, dar una bofetada, dar una torta. Eskua zabal-zabalik dela, masailean zaplada eman.

zaplastekoa eman. ad. (Haserrearen adierazleak) dar un sopapo, dar una bofetada, dar una torta. Eskua zabal-zabalik dela, masailean zaplada eman.

zapua euki. ad. (Bestelakoak) coger manía, coger tirria, coger asco. Norbaitenganako gorrotoa edo nazka sortu. (BB)

zarpail. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) basto/a, ordinario/a, grosero/a, harapiento/a, andrajoso/a. 1- Trauskila, baldarra. 2- Itxura txarrarekin edo gaizki jantzita dabilena, arlotea.

zarrapel. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) huevón, calzonazos. Asko arduratzen edo larritzen ez den pertsona, lasaia.

zarrazoi. iz. (Bestelakoak) chaparrón.

zartada eduki. ad. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) estar pirado, estar como una cabra. Erotuta egon. Horrek daka zartadia horrek! Gauza bakar bat be ez dau eitten normal!

zartaye. iz. (Bestelakoak) paliza.

zasta-zasta egin. ad. (Amodioa eta sexua) echar un polvo, follar, chingar. Larrua jo.

zazpiki. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cascarrabias, impaciente. 1- Haserretzeko edo kezkatzeko gauza gutxi behar izaten duena. 2- Pazientziarik ez duena. Zazpiki samarra zuan gaztetan, gerora lasaittu dok hori. Badakik, urtiak ez dittuk aplerrik pasatzen! (BB)

ze birikak!. int. (Haserrearen adierazleak) ¡qué huevos!.

zelabaitteko. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) dudoso/a, deficiente. Kalitate txarrekoa, pertsona edo tresna. (BB)

zeozetara ailleau. ad. (Amodioa eta sexua) pillar cacho, mojar.

zepillo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachera, pedo, melocotón, cogorza.

zerri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cerdo/a, cochino/a, sucio/a, guarro/a. 1. Ugerdo, zikina. 2. Besteei beti txarto egiten dabilena. (BGP)

zerria erabili. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) ponerse las botas comiendo. Jatordu baten asko eta bizkor jan. Ha zuan ha zerria erabili Sagardo Egunian plazan! Ordu erdixan dana amaittu zuan; badakik, duan danian gauzia... (BB)

zerriurde. iz., adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cochino/a, guarro/a, malo/a. 1. Maltzurra 2. Garbitzen ez dena.

zilbot. iz. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) panza, barriga. Janarekin eta edanarekin hazitako tripa. Hainbeste garagardo edanda, ez dok harritzekua holako zilbota eukitzia. (BB)

zimel. adj. (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) flacucho/a. 1. Mami gutxikoa, argala. (I)

ziminotu. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) mamarse, cocerse, pillar(se) un pedo. Mozkortu.

zipot in. ad. (Bestelakoak) estar hasta las cartolas de comida o bebida.

zirkua montau. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.

zirri(ak) egin. ad. (Amodioa eta sexua) meter mano, hacer carantoñas. Pertsona biren artean laztandu, maite egin... jolasean ibili. Pelikulia ikusten baiño denpora gehixago pasau giñuan zirrixak egitten. Alde edarra jaon! (BB)

zisko eginda. adlg. (Bestelakoak) hecho polvo. Egun osun lanin pasau diñat ta zisko einde natxion. (AZK)

zistor. adj. (Amodioa eta sexua) estéril. 1. Emakumea ernaltzeko gauza ez den gizona. (I)

zital. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cascarrabias, irritable, borde. Oso erraz haserretzen dena. Andereño xittela tokau zaku ba aurten! (AZK)

ziztrin. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) esmirriado/a, insignificante, de mala pinta, poca cosa. Gorpuzkeraz gauza gutxi dena edo itxura eskasekoa. Pertsonei edo gauzei egin diezaieke erreferentzia. - Ziztrin bat don hori, libra bat pasautxo. - Oiñetako ziztrin hoixekin etorri ein ber din boda batea pertsonik! (BB)

ziztu putean. adlg. (Bestelakoak) pisar a fondo.

zopa saldia emon. ad. (Haserrearen adierazleak) dar una somanta, dar(les) para el pelo, dar de hostias, dar una paliza. Jipoitu. Lapurretan harrapau jittune denda barruan, eta kuadrilla baten artian zopa salda ederra emon jotsene. (BB)

zorri. iz. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak), (Ezaugarri fisikoekin lotutakoak) canijo/a, pequeñajo/a, enano/a. Txiki-txikia dena.

zorritsu. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) cabezota, cabezón. 1. Berea egin behar duena kosta ala kosta. "Gizon jatorra zen, ez horietako zorritsu bat". (I)

zozoilo. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) tonto/a, necio/a. 1. Ergela. (I)

zozopilota. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) parado/a, sangre de nabo, sin sangre. Gatz gutxiko pertsona.

zulo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) garito, tasca, antro.

zulue. iz. (Bestelakoak) cárcel.

zupa-zupia egin. ad. (Amodioa eta sexua) hacer una mamada. Zurrupatu. Felipe, egidak zupa-zupia politto-politto. (BB)

zupatzaile. adj. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) borrachuzo/a. 1. Edale amorratua. (I)

zurezko trajia jantzi. ad. (Bestelakoak) palmarla. Pertsona bat hil. Zurezko trajia jantzi, eta hankak aurrian direla etara juek. (BB)

zuri. adj. (Irainak eta gaizki-esateak edo adjektibo ezkorrak) falso/a, hipócrita, vago/a. 1- Borondate onaren edo gogo onaren itxurakeriak egiten dituena, alderantziz izanda. 2- Pertsona alferra. Hori dok zurixa izan! Laneko erreminttia ikusi orduko gaixotu egitten dok. (BB)

zuringo. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida.

zurittu. iz. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) blancazo, chungazo, pálida. Hori da zurittue daukena!

zuritu. ad. (Bestelakoak) desplumar (el dinero).

zurrutean ibili. ad. (Parranda, alkohola, drogak, taberna-giroa) ir de tragos. Tragoak hartzen ibili. Goixaldera arte ibili giñuazan zurrutian. (BB)

zutitu. ad. (Amodioa eta sexua) empalmarse, ponerse dura. Zakila gogortu.